Ortofotoların web ortamında sunumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnternet haritacılığı, günümüzde çok güçlü bir iletişim aracıdır. Haritalar artık basılı kâğıt üzerindeki formları yerine, ekrandan etkileşimli olarak kullanıma sahip bir yapıya bürünmektedirler. Haritaların sadece fiziksel yeryüzünü gösteren formları da değişmektedir. Öyle ki nüfustan trafiğe, yeraltı rezervlerinden ülkedeki hayvan sayısına, araçtan okuma yazma oranına kadar birçok bilgi sorgulanarak, analiz haritaları yapılabilmektedir. Basılı kâğıt haritalarda sadece nokta, çizgi ve alan işaretleştirmesi ile temsil edilen yeryüzü, ortofotolar ile bir fotoğraf görünümündedir. Araziyi belli bir ölçekte, tüm objeleri ile bir resim gibi gösteren ortofotolar, bilgisayar ve internet teknolojisi ile birleşerek işlemesi çok daha kolay olan bir ürün haline gelmiştir. Bu çalışmada, ortofoto haritalar ve internet haritacılığı kavramı incelenmiş olup, bu kapsamda Konya ili Selçuk Üniversitesini içine alan ortofotolar kullanılarak büyültme, küçültme, kaydırma, obje ekleme ve sorgulama yapma gibi temel işlemleri yapabilen bir yazılım geliştirilmiştir.
Nowadays internet mapping is a very powerful communication tool. Maps are no longer seen forms on a printed paper instead they serve as a interactive structure from screen. Besides forms showing the physical earth have changed. Analysis maps such as population to traffic, underground reservoirs to amounts of animals in the country, vehicles to ration of schoolings can be produced by querying lots of information. In printed paper map, earth’s surface is just represented by point, line and area but with orthophotos it is like a photograph. While orthophotos showing the surface at a certain scale and with all features, they are very simple when they are combined with computer and Internet technology. In this study, orthophotos and internet mapping concepts are researched and orthophotos which belong to Konya Selcuk University are used and a software is developed with the basic functionalities such as zoom in, zoom out, pan, adding point features and interrogating.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ortofoto, Sunucu, istemci

Kaynak

Harita Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

75

Sayı

141

Künye

Baysal, D., Yıldız, F. (2009). Ortofotoların Web Ortamında Sunumu. Harita Dergisi, 75(141), 55-70.