Serdengeçti dergisi ve siyaset ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Basın ve siyaset aynı toplumsal sistemin iki önemli aktörü olarak sürekli karşılıklı bir ilişki içerisindedir. Halkın şikâyetlerini dile getiren, yolsuzlukları gündeme taşıyan basın, ortaya koyduğu eleştirilerinden dolayı iktidarın karşısında görülür. Hem basın özgürlüğü, hem de basının asli görevi olan kamu çıkarlarını gütmesi bakımından Türkiye'de basına yönelik baskıların en yoğun olduğu tek parti döneminde yayın hayatına başlayan ve bütün baskılara rağmen gerçekleri haykıran Serdengeçti dergisi ve dergiye verdiği isimle anılan Osman Yüksel, Türk basın tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1947-1962 yılları arasında 33 sayı çıkabilmiş olan Serdengeçti dergisi, hak ve halktan yana izlediği yayın politikası ile siyasi iktidarların baskılarına rağmen bu çizgisini devam ettirmesi bakımından büyük önem teşkil etmektedir. Günümüzde halen tartışılan basın özgürlüğü konusunda Serdengeçti dergisinin ortaya koyduğu duruş, hareket noktası olabilecek değere sahiptir.
Press and politic of the two major actors of the same social system as a mutual relationship is in constant. The people who depict the complaint, the issue of corruption with the press, revealed that because of the criticism is seen in the face of power. And freedom of the press, press and primary task of the public interest in terms of profit to the press in Turkey, the pressures are most intense in the period of single party started broadcasting, and despite all the pressures of the real cry of the Serdengeçti journal and magazine that mentions the name Osman Yüksel, the Turkish press on an important It has to. Between the years 1947-1962 are able to exit number 33 Serdengeçti journal, the publication rights and public policy and political power from the track side, despite the pressure to continue this line represents great importance. Freedom of the press is still debated today in the position to the middle of Serdengeçti?s journal, has a value that can be point of departure.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Basın özgürlüğü, Press freedom, Serdengeçti dergisi, Serdengeçti journal

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özcan, A. (2009). Serdengeçti dergisi ve siyaset ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.