Türkiye coğrafi bölgeleri için bitümlü bağlayıcıların performans derecelerinin belirlenmesi ve SBS katkılı gözlem yolu yapılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-01-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yüksek Performanslı Asfalt Kaplama (Superpave) yöntemi dünyada son 15 yılda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nin farklı iklim koşullarına sahip coğrafi bölgelerinde bulunan meteoroloji istasyonları tarafından kaydedilmiş sıcaklık bilgileri incelenmiştir. Uzun yıllara ait sıcaklık verilerinden sıcaklık haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalarda yol yapımında hangi PG sınıfı kullanılması gerektiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yolun yapılacağı yer için PG sınıfı belirlemede özel bir çalışma yapılması daha uygundur. Katkısız bitüme %4 ve %5 oranda SBS ilavesi ile iki farklı modifiye bitüm hazırlanmıştır. Katkısız bitümün ve hazırlanan modifiye bitümlerin hangi PG sınıfına uygun bitüm olduğu performans testleri yapılarak tespit edilmiştir. Konya-Afyon karayolu üzerinde üç tip bitümle hazırlanmış asfaltla bir gözlem yolu yapılmıştır. Gözlem yolunda yüzeysel deformasyon ölçümleri yapılarak oluşan kalıcı deformasyonlar gözlenmiştir. Gözlem yolu yapımında kullanılan karışımdan yapılmış Marshall briketlerine dolaylı çekme deneyi uygulanmıştır. Gözlem yolundaki ölçüm sonuçlarına göre en büyük deformasyonlar modifiye edilmemiş katkısız bitümle yapılan kesimde görülmüştür.
High Performance Asphalt Pavement (Superpave) method has been started to use for last 15 years around the world. In this study, temperature data of cities of Turkey representing the geographic regions with different climatic conditions was studied to get the Performance Grade (PG) of bitumen. Temperature maps were developed from the temperature data for many years. The PG class has been carried out according to the map which class should be used on the road under the construction. It is necessary of course to make a special study to determine the more suitable PG class for even all roads within the province. In this work, we prepared tree kind road construction in series; first was non-modified, neat bitumen, second was neat bitumen with 4% SBS, third was neat bitumen with 5% SBS. That bitumen has been identified by performance tests which kinds of PG classified bitumen were. In addition, road is constructed using by neat bitumen and modified by 4% and 5% SBS-blended bitumen on Konya-Afyon road. The permanent deformation on the road was observed by measuring the surface deformation. Indirect tensile strength test was applied to the Marshall samples made by mixture used in construction of the road. The largest deformations observed on the part of the road were that made of with neat bitumen.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Road deformations, Yol kusurları, Styrenes, Stirenler, Performance based design, Performans esaslı tasarım, Marshall experiment method, Marshall deney yöntemi, Deformation, Deformasyon, Bitumen, Bitüm

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaya, M. (2011). Türkiye coğrafi bölgeleri için bitümlü bağlayıcıların performans derecelerinin belirlenmesi ve SBS katkılı gözlem yolu yapılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.