Otoimmün hepatit: Farklı klinik özellikleri olan iki olgu sunumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Otoimmün hepatit, kronik progresif bir karaciğer hastalığıdır. Otoimmün hepatitin kliniği genellikle viral hepatite benzemekle birlikte, bazen kolestazla karakterize atipik seyirli olabilir. İlk olgu kolestatik özelliklerin ön planda olduğu bir hasta olup, başvuru şikayetleri ve bulguları nedeniyle tanısında kolestaza neden olan hastalıklar ön planda düşünüldü. Olgunun takibinde tedavi yanıtsızlığı sonrası ayırıcı tanıya yönelik tetkikler sırasında otoimmün hepatit tanısı konuldu. İkinci olgu ise viral hepatiti taklit eden bulgularla başvurdu ve tanıya yönelik tetkikler sırasında otoimmün hepatit tanısı konuldu.
Autoimmune hepatitis is a chronic progressive liver disease. Clinical course of autoimmune hepatitis resembles viral hepatitis. However, atypical manifestations characterized by cholestasis can also be observed. Diseases, which may cause cholestasis, were thought primarily in the first case because of cholestatic characteristics of patients' complaints and findings. During the follow-up, the patient did not respond to the treatment and the diagnosis of autoimmune hepatitis was made upon blood tests. Second case was applied with the findings mimicking acute viral hepatitis and the patient was diagnosed to have autoimmune hepatitis on the follow up, by diagnostic tests.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hepatit, otoimmün, Kolestaz, Hepatitis, autoimmune, Cholestasi

Kaynak

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye

Sümer, Ş., Dikici, N., Kayaçetin, E., Katlanır, E., Ural, O. (2012). Otoimmün Hepatit: Farklı Klinik Özellikleri Olan İki Olgu Sunumu. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 17(3), 141-147.