Karma dentisyon döneminde kilitli modifiye akrilik bonded aparey ile yapılan hızlı üst çene genişletmesinin dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, karma dentisyon döneminde, transversal yönde üst çene yetersizliği olan, tek taraflı posterior çapraz kapanış gösteren olgularda kilitli modifiye akrilik bonded apareyi ile yapılan hızlı üst çene genişletmesinin dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla iskeletsel sınıf ve cinsiyet ayrımı yapılmadan, karma dentisyon döneminde, çeneleri sentrik ilişki pozisyonunda iken tek taraflı posterior çapraz kapanıştan dolayı asimetrik üst çene genişletmesine gereksinim duyan ve yaş ortalaması 8,74±0.56 yıl olan 14'ü kız 16'sı erkek toplam 30 birey üzerinde bu çalışma yürütülmüştür. Her hastadan tedavi başında, aktif tedavi sonunda ve pekiştirme tedavisi sonunda lateral ve frontal sefalometrik radyograflar ile alçı modeller elde edilmiştir. Elde edilen kayıtlarda yapılan ölçümleri tedavi dönemlerine göre karşılaştırmak için ??tekrarlayan örneklerde varyans analizi?? uygulanmıştır. ÇK ve NK tarafına ait verilerin tedavi sonrası ve pekiştirme sonrası dönemlerindeki farklarının karşılaştırılması ??kovaryans analizi yapılarak?? değerlendirilmiştir. Kilitli modifiye akrilik bonded apareyle gerçekleştirilen genişletme sonucu üst çenede transversal düzlemde meydana gelen değişiklikler sagital ve vertikal düzlemlere göre daha fazla olmuştur. Üst çene öne ve aşağı yönde hareket etmiş, alt nazal kavite genişiliği ve üst çene genişiliği artmıştır. Özellikle çapraz kapanış tarafında meydana gelen genişleme normal kapanış tarafına göre daha fazla olmuştur. Üst dental arkın hem anterior hem de posterior kısmının transversal yön genişliği ÇK tarafında daha fazla olmak üzere artmıştır. Bu artışa daha çok iskeletsel yapıda meydana gelen genişleme neden olmuştur. Alt dental arkın hem anterior hem de posterior kısmının transversal yön genişliği NK tarafında meydana gelen genişlik artışına bağlı olarak artmıştır. Üst azı dişlerinde bukkal devrilme meydana gelmiştir. Sonuç olarak tek taraflı posterior çapraz kapanışlar asimetrik üst çene genişletmesi ile başarılı bir şekilde düzeltilmiştir.
The aim of this study was to investigate the effects of locked rapid maxillary expansion with modified acrylic bonded expansion appliance on dentofacial structures in the treatment of patients who had unilateral posterior crossbite with transverse maxillary deficiency in the mixed dentition period. For this purpose, the study was performed on, without distincting the skeletal class and gender, a total of thirty patients, 14 girls and 16 boys in mixed dentition (mean age 8,74±0.56 years) needing asymmetric maksillary expansion due to unilateral posterior crossbite when the jaws in centric relationship. Lateral and frontal cephalometric films and dental casts of jaws were taken before and after expansion and three months after completing for each patients. The measurements were obtained from these materials and compared using " Repeated Measurements Analysis of Variance" and "Paired samples t test" was used to evaluate the treatment and retention effects. "Covariance Analysis" was used to consider the differences between crossbite and non-crossbite side. Regarding changes in the transversal plane with the locked rapid maxillary expansion appliance, the maxilla had showed changes mostly in this plane, compared with sagittal and vertical planes. Maxilla had moved downward and forward, the lower nasal cavity and maxillary width were expanded. Espescially, posterior crossbite side was more expanded in comparion with non-crossbite side. Anterior and posterior width of upper and lower dental arch were expanded with appliance?s efficiency. Even though crossbite side was widened to non-crossbite side in the upper dental arch, this condition was reversed in the lower dental arch. There was significant buccal tipping of the upper molar in two side. As a result, unilateral posterior crossbite was treated with asymmetric maxillary expansion successfully.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Asimetrik etki, Asymmetric effect, Ortodontik aygıtlar, Orthodontic appliances, Çene, Jaw, Çene anormallikleri, Jaw abnormalities

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Irgın, C. (2010). Karma dentisyon döneminde kilitli modifiye akrilik bonded aparey ile yapılan hızlı üst çene genişletmesinin dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.