İzmir ili Menemen ilçesindeki ilköğretim ikinci kademe (6-7-8. sınıflar) öğrencilerinde obezite sıklığı ve beslenme davranışları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-06-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde dünyadaki sağlık problemlerinden en önemlisi haline gelen ve her yaş grubunda giderek artan obezite, genetik, çevresel, gelişimsel ve davranışsal etmenlerin birbirleri ile etkileşimleri sonucu bedende aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açan bir enerji metabolizması bozukluğudur. Bu araştırma ile İzmir ili Menemen ilçesindeki ilköğretim ikinci kademe (6-7-8. sınıflar) öğrencilerinde obezite sıklığının belirlenmesi ve beslenme alışkanlıkları ile ilişkilendirilmesi suretiyle koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Bu çalışma Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 7 ilköğretim okulunda 6.7.8. sınıflara devam eden, 12-16 yaş aralığında rastgele seçilen 740 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Obezitenin sıklığını ve öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla, öğrencilere kendileri ve aileleri ile ilgili sorular soran bir anket formu uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin boy ve kiloları araştırmacı tarafından ölçülmüştür. Çalışma sonucunda örneklemi oluşturan grubun % 7,8'ine karşılık gelen 58 öğrencide obezlik saptanmıştır. Bu öğrencilerin % 72,4' ünü (42) kız öğrenciler, % 27,6'sını (16) erkek öğrencilerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Obez olduğu saptanan öğrencilerle ilgili; cinsiyet, ailedeki obezite, ailenin aylık geliri, aynı evde yaşayan birey sayısı, anne babanın çalışma durumu, kiloları hakkındaki görüşleri, okul başarı durumları ile obezite arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca sabah kahvaltı yapma durumları, gazlı içecek, yağlı, şekerli, tuzlu besinleri, et ve türevleri, fast food türü besinleri tüketimleri, anne sütü ile beslenme durumları da istatistiksel olarak anlam ifade etmektedir. Kardeş sayısı, aileden süregelen bir hastalığın varlığı, sportif ve günlük aktiviteler, günlük üç fincandan fazla çay, kahve tüketmeleri, meyve-sebze, kurubaklagil ve tahıl türevleri tüketmeleri ve öğün arası atıştırmaları ile obezite arasındaki ilişki ise istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.
Obesity, which has become one of the most important health problems and increased at every age level,is an energy metabolism disorder caused by extreme storage of fat in the body leading to physical and psychological disorder. This project aims at determining the frequency of obesity among the sixth,seventh and eighth graders in Menemen, İzmir and contributing to health services by relating the project dietary habits.increasing the quality of life and life expectancy is also targeted. This research has been conducted on 740 sixth, seventh and eighth graders in seven primary schools in Menemen, İzmir by using random selection method.A questionnairewas developed by the researcher and asked questions about students and their family members and the data was analyzed.Also height and weight of the students were measured by the researcher. In the end of the research, it appeared that 58 students (7.8 percent) has obesity. As for the obese students, it is seen that there is a statistical relationsip between obesity and students? gender, professional situation of parents, obesity in the family, monthly income of the family, their point of view about themselves and academic achievement. Also students? breakfast habits, carbonated drink, food including fat,sugar and meat, fast food consumption and time fed by breast milk are related statistically. The relationship between obesity and the number of siblings, hereditary diseases sports and daily activities, having more cup of tea or coffee on a regular basis, consumption of leguminous seeds and cereals, eating between meals are meaningful statistically.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Obez, Obezite, Beden kütle indeksi, Okul çocukları, Obes, Obesity, Body mass index, Schoolchildren

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demirel, H. (2011). İzmir ili Menemen ilçesindeki ilköğretim ikinci kademe (6-7-8. sınıflar) öğrencilerinde obezite sıklığı ve beslenme davranışları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.