İşletmelerde stratejik insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde işletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamında başarıya ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan faktörünü gerektiği şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu faktörü stratejik düzeyde ele almaları, yönetmeleri ve planlamaları şarttır. İşletmeler, bütün çalışmaların merkezinde insan olduğunu göz ardı etmemelidirler. İşletmeleri küresel rekabet sürecinde etkileyecek olan insan kaynaklarının stratejik düzeyde ele alınmasının yanında, eğitim ve geliştirmenin de olmazsa olmaz bir unsur olduğu örgütlerce göz önüne alınmalıdır. Sürekli değişen teknolojiyle birlikte çalışma şartlarının da değişmesiyle, değişen şartlara uyum sağlamak, insan kaynaklarının eğitim ve geliştirmesiyle mümkündür. Çalışanlara verilen eğitim ve geliştirme geçici olmamalı, sürekli değişen şartlar sebebiyle sürekli olmalıdır. Bu çalışmada, stratejik insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme incelenmiştir. Çalışmanın amacı, eğitim ve geliştirmenin stratejik insan kaynakları yönetimindeki etkisini incelemeye yöneliktir. Çalışmada işletmelerin rekabetinde önemli faktör olan insan kaynakları yönetimi ve planlaması stratejik olarak ele alınmış ve ayrıca eğitim ve geliştirme süreci stratejik insan kaynakları yönetimi boyutunda ele alınmıştır.
In these days the business? who are in competition with each other must evaluate the human being factor that they have as needed to attain success. They must undertake, manage and plan this factor on strategic level. The businesses must not forget that the human being is in the center of all the actions. Besides the effects of undertaking the human resources on strategic level during the global competition, education and development is sine qua non and this must not be forgotten. Together with the continuous changing technology also the working conditions must change, it is possible to accommodate with these conditions with the development and education of the human resources. The education and development given to the workers must not be temporary because of the continuous changing conditions it must be continuous. In this action, in the strategic human resources management; the education and development is been analyzed. The purpose of this action is to analyze the effects of the education and development in the strategic human resources management. In the action, the main factor of the business? competition namely the human resources management and planning is been undertaken on a strategic way and besides education and development process is being undertaking as human resources management item.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnsan kaynakları, Human resources, İşletmeler, Businesses, Eğitim, Education, Stratejik yönetim, Strategic management

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bayraç, A. (2008). İşletmelerde stratejik insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.