Türk İslam edebiyatında Dünya ve Ahiret

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk İslam Edebiyatında Dünya ve Ahiret adını taşıyan tezimizde, bu sahada bulunan şairlerin dünya ve ahiret hayatına bakış açıları örneklerle ortaya koyulmuştur. Birbirinden farklı gibi ifade edilen dünya ve ahiret aslında iç içe geçmiş kavramlardır. İslâmiyet'in etkisinde divan edebiyatı, tasavvuf edebiyatı ve halk edebiyatı adları altında üç koldan gelişen ve inanç temelleri aynı olan sanat hareketlerinin hepsinde dünya ve ahirete bakış bir takım nüanslar dışında aynıdır diyebiliriz.Temel İslamî kaynaklar olan ayet ve hadislerin ışığında ürünler veren şairler, şiirlerinde inançlarını yansıtmışlardır. Halkın ortak duyuş ve düşünüşünün ürünü olarak ortaya çıkan atasözü ve deyimlerde de bakış açısı aynıdır. Türk İslam Edebiyatının ilk yazılı ürünlerinde de dünya ve ahiret hayatını İslamî çerçeveden algılayış vardır. Dünya, ahiretin kazanılmasında bir vasıtadır. Dünyayı şairler çeşitli benzetmelerle anlatmaya çalışmışlardır. Tezimizin asıl mevzusunu da şairlerin benzetmelerini ortaya koymak teşkil eder.
In this thesis entitled ?The World and the Hereafter in Turkish-Islamic Literature?, perspectives of the poets of the Turkish-Islamic literature about life in this world and hereafter are provided with examples. The world and the hereafter, which are usually reflected as different concepts, are in fact nested with each other. In all art movements that are under the influence of Islam and developed under three different branches, namely classical Ottoman literature, mystic literature, and folk literature, and that have the same roots of belief, the perspective on the world and the hereafter are almost same with some small nuances. The poets, who perform their work of art under the light of the fundamental Islamic sources, which are the Qur?an verses and the hadiths, have reflected their beliefs in their works. The same perspective also exists in proverbs and idioms that are products of common thoughts and emotions. Furthermore, the first written pieces of the Turkish-Islamic literature approach the concepts of the world and the hereafter from an Islamic point of view. The world is a means for obtaining hereafter. The poets have tried to explain the world with various metaphors. The main subject of this thesis is to present the metaphors used by these poets.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ahiret, Hereafter, Atasözleri, Proverbs, Deyimler, Idioms, Divan edebiyatı, Divan literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Botsalı, S. G. (2010). Türk İslam edebiyatında Dünya ve Ahiret. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.