Yardım paketlerinin adil dağılımını sağlayan program paketinin tasarımı ve uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-09-22

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde birçok alanda olduğu gibi yardım kuruluşlarının yardım paketi dağıtım faaliyetlerinde de yazılım teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle yardım paketlerini en ihtiyacı olan kişilere, doğru ve hızlı bir şekilde teslim etme gerekliliği, yazılım teknolojilerinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. İşte bu ihtiyaç doğrultusunda bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda oluşan yazılım programı, yardım yapılacak ihtiyaç sahiplerinin yardım dağıtımı için gerekli olan bilgilerini tutarak, bu bilgiler doğrultusunda yardım paketlerini mümkün olduğunca en adil bir şekilde dağıtımını sağlamaktadır. Ayrıca bu yazılım programında, yardım kuruluşunun yardım dağıtımı için gerekli olan bilgileri, yardım dağıtımına iştirak etmek isteyen gönüllü bilgileri ve yardım malzemelerinin stok giriş çıkış işlemleri yer almaktadır. Bu yazılım programı hazırlanırken yazılım mühendisliği biliminden, insan bilgisayar etkileşimi biliminden, sıralama algoritmalarından ve UML diyagramlarından yararlanılmıştır.
Nowadays, computer technology is needed in operating the distribution of aid packages as in many other areas by aid agencies. Especially, it has become inevitable to use computer technology in delivering aid packages to the people most in need of assistance in accurate way and quickly. This study was conducted in accordance with these requirements. The software program which has been created as a result of this work provides the most equitable distribution of the help to the people in need by keeping information necessary and supply the aid for the distribution aid package in accordance with this information as fairly as possible. In addition, this software program has the information about assistance of aid organizations, the relevant information of volunteers who want to participate in and distribute materials, and input and output data of materials. During preparation of this software program we benefited from software engineering sciences, human computer interaction sciences, sorting algorithms and UML diagrams.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yazılım, Yazılım mühendisliği, İnsan bilgisayar etkileşimi, Sıralama algoritmaları, UML diyagramları, Software, Software engineering, Human computer interaction, Sorting algorithms, UML diagrams

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güleş, M. (2010). Yardım paketlerinin adil dağılımını sağlayan program paketinin tasarımı ve uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.