Değerler ölçeği ve kovaryans analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-03-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Konya ilindeki Anadolu Lisesi, Normal Lise ve Teknik Liseden oluşan 9 farklı lisenin (Meram Anadolu Lisesi,Meram Zeki Özdemir Lisesi, Meram Ticaret Lisesi, Karatay Toki Anadolu Lisesi, Karatay İMKB Turizm Otelcilik Anadolu Meslek Lisesi, Karatay Cemil Keleşoğlu Lisesi, Selçuklu Anadolu Lisesi, Selçuklu Cumhuriyet Lisesi, Selçuklu Adil Karaağaç Anadolu Teknik Lisesi) 9., 10., 11. ve 12. sınıflarına İnsani değerler ölçeğini belirlemek için hazırlanan anket soruları sorulmuştur. Anket soruları 42 sorundan oluşmuştur ve öğrencilerin cevapları likert ölçeği ile sınırlandırılmıştır. İnsani Değerler Ölçeğinde sorulan sorularla, lise öğrencileri sorunlarını ortaya çıkarma ve bu sorunları çözmeye yönelik alternatif çözümler önerme amaçlanmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirilmesinde, SPSS ve diğer istatistiksel analiz programları kullanılmış ve elde edilen sonuçlar incelenmiştir. İstatistiksel analizde kovaryans yöntemi (ANCOVA) kullanılarak farklı liselerdeki ve sınıflardaki öğrencilerin durumları anket sorularına göre değerlendirilmiştir.
In this study, Humanity Value Measure is applied to high school students who are attending at 9th 10th, 11th and 12th class named as Meram Anatolian High school, Meram Zeki Özdemir High school, Meram Commercial High school, Karatay Toki Anatolian High school, Karatay İMKB Tourism and Hotel Entrepreneurship Anatolia Vocational High school, Karatay Cemil Keleşoğlu High school, Selçuklu Anatolia High school, Selçuklu Cumhuriyet High school, Selçuklu Adil Karaağaç Anatolia Technical High school in Konya province. The student attending the above high school and determined levels are exposed to the humanity value measure questions consisting of 42 questions are evaluated with five different answers as likert scale. It is aimed from this study that student problems related to the Humanity Value Measure can be exerted and the alternative solution suggestions to solve the mentioned problems can be proposed. The questionnaire results were assessed by using SPSS software and other Statistics methods such as covariance analysis (ANCOVA).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bağımlı değişken, Bağımsız değişken, Değerler ölçeği, İnsani Değerler Ölçeği (İDÖ), Kovaryans analizi, Ölçek, Humanity Value Measure, Analysis of covarience, Dependent variable, Independent variable, Measure, Value measure

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özgören, B. (2011). Değerler ölçeği ve kovaryans analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.