7. sınıfta uygulanan rasyonel sayılarla ilgili etkinliklerin matematik kazanımlarını elde etmeye etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-11-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma; yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programında yer alan rasyonel sayılarla ilgili etkinliklerin 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ilindeki iki adet şehir merkezi, bir adet ilçe ilköğretim okulu olmak üzere toplam 3 ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Bu okullardan seçilen toplam üç öğretmen, belirlenen plan ve etkinlikleri uygulamıştır. Bu araştırma için uygulanan ön test, etkinlikler ve son test araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmada ön teste ve son teste toplam 185 öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, öğrencilerin paydaları aynı olan rasyonel sayıların toplama ve çıkarma işlemlerini daha kolay yapabildikleri, ancak payda eşitleme gerektiren işlemlerde sorun yaşadıkları görülmüştür. Öğrenciler rasyonel sayılarda çarpma işlemini, bölme işlemine göre daha rahat çözebilmiştir. Ayrıca öğrencilerin rasyonel sayıları kullanarak problem kurma ve çözmede de sorun yaşadıkları tespit edilmiştir.
This study aims to determine the effect of rational number activities in the new 7 th year primary mathematics curriculum on students achievement level. The sample is a total of 185 students, from 3 different primary schools in Konya. Two of the schools situated in the city center, 1 in the province. Three primary mathematics teachers are chosen from these schools. The teachers used specially constructed lesson plans and activities during the teaching. Before the teaching activities a pretest and after the teaching activities a post-test have been applied. It has been found out that the students are better in addition and substraction operatıons at ratıonal numbers which have the same denominations. But students have problems about operations that necessitate equation denominations. When compared multiplication and division operations, students have solved multiplication operations easily. In addition, it has been found that the

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İlköğretim matematik müfredatı, Rasyonel sayılar, Ön test, Son test, Etkinlik, Primary mathematics curriculum, Rational numbers, Pre-test, Post-test, Activity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yeniterzi, B. (2009). 7. sınıfta uygulanan rasyonel sayılarla ilgili etkinliklerin matematik kazanımlarını elde etmeye etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.