Bazı yerel taze fasulye genotiplerinin tuza ( NaCl ) tolerans düzeylerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-06-16

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada 32 adet yerel taze fasulye genotiplerinin tuza tolerans düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tohum ekiminden 10 gün sonra, gün aşırı olarak, her uygulamada 50 mM olmak üzere toplamda 250 mM NaCI uygulaması yapılmıştır. Tuz stresinin görüldüğü 15 günde fasulye fidelerinde, 1-5 Skala değerleri, Fide Boyu, Sürgün Yaş ve Kuru Ağırlığı, Kök Uzunluğu, Kök Yaş ve Kuru Ağırlıkları, Yaprak Yaş ve Kuru Ağırlıkları ölçüm ve gözlemleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrasında elde edilen veriler her genotipin kontrol grubuna göre göreceli olarak değerlendirilmiştir. Denemeye alınan tüm genotiplerde farklı oranlarda da olsa tuz stresine bağlı zararlanmalar gözlenmiştir.11, 23, 24,17, 12 ve 29 numaralı genotiplerin denemenin genel ortalamasına göre daha az etkilenme gösterdikleri ve daha tolerant genotipler olduğu anlaşılmıştır. Bu yönüyle benzer çalışmalar için önerilebilecek ümitvar genotipler olabilecekleri ön görülmüştür.
In this study,it has been aimed to determine the levels of salt tolerances of 32 numbers of domestic fresh bean genotypes. For this purpose in this study,10 days after the cultivation, in every other day 50 mM NaCl and totally 250 mM NaCl has been applied for each practice.On the fifteenth day when salt stress has been started to see, for the bean seedlings, ?1-5 scala values, length of seedling, fresh and dry weight of shoot, root lenght, fresh and dry weight of root, fresh and dry weight of leaf? have been analysied. After the study, the datas achieved have been evaluated according to each control groups of genotypes relatively. After the study the damages have been observed on every genotypes due to salt stress. İt has been determined that 11,23,24,17,12 and 29 numbered genotypes have been affected less than the others and therefore it has been understood that they are much more tolerant. It has been provided that there can be proposed hopeful genotypes for similar studies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fasulye, NaCI, Tuz töleransı, Phaseolus vulgaris L., Salt tolerans

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koçak, Ö. (2012). Bazı yerel taze fasulye genotiplerinin tuza ( NaCl ) tolerans düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.