Konya bölgesindeki koyunlarda mavidil virus enfeksiyonunun enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Konya bölgesindeki koyunlarda, BTV' ye özgü antikorların kompetitif ELISA (c-ELISA) ile seroprevalansını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, kapalı işletme modeli uygulanan bazı özel hayvancılık işletmelerinde bulunan klinik olarak sağlıklı, aşılanmamış, 460 adet koyundan tesadüfi örnekleme metodu ile kan örnekleri alınmıştır. Toplanan kan serumu örnekleri, ticari c-ELISA ile BT virusuna karşı antikor varlığı yönünden incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 460 koyun serumunun 46' sında (%10) BT virusuna özgü antikor varlığı saptanmıştır
This study was conducted to determine the seroprevalence of BTV-specific antibodies in sheep in Konya province using the competitive-ELISA. For this purpose, blood samples from a number of 460 sheep farmed in intensive conditions with a history of no vaccination against BT and reported being clinicaly healthy were randomly collected. The collected serum samples were examined by the presence of anti-BT virus antibodies by c-ELISA. By this investigation, 46 samples out of 460 (10 %) were detected to contain anti BT antibodies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Koyunlar, Sheep, Virüsler, Viruses

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yiğit, G. (2009). Konya bölgesindeki koyunlarda mavidil virus enfeksiyonunun enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.