Çin ekonomisi ve Türkiye ile Çin'in ekonomik ilişkilerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Çin'in son yirmi yılda geçirmiş olduğu büyük değişim ve gelişim üzerinde durulmuş ve bu değişim ve gelişimin Türkiye ekonomisi açısından oluşturduğu tehdit ve fırsatlar araştırılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütüne üye olmasıyla birlikte dünya ekonomisi açısından önemli bir pozisyona gelmiştir. Özellikle 2005 yılında kotaların kalkmasıyla birlikte ülke, diğer gelişmiş ülke ekonomileriyle eşit şartlarda yarışma imkanına erişmiştir.Ancak bu gelişmenin sürdürülebilmesi noktasında enerji sıkıntısı işsizlik, tarım alanlarının azlığı, nüfus baskısı gibi sınırlayıcılar bulunmakta ve bu sınırlayıcılar ülkenin süper güç olabilme noktasındaki en büyük engeller olarak gözükmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti-Türkiye ilişkileri hem siyasi, hem de ticari ve ekonomik açıdan henüz istenilen seviyede değildir. Özellikle iki ülke arasındaki en büyük sorun Türkiye aleyhine oluşan dış ticaret açığı olup bu sorunun kısa vadede çözümü zor gözükmektedir. Bu nedenle Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinde uzun vadeli, sabırlı ve fırsatları değerlendiren bir strateji izlemelidir.
This study explores the big variation and evolution of People?s Republic of China in last 20 years and the threats or opportunities of this variation and evolution for Turkish Economy. By being a member of World Trade Organization in 2001, the People?s Republic of China became an important position in world economy. Especially, deration of quotes and tariffs in 2005, China has reached the facility of racing with other developed country economies in equal condition. However, in continuity of same development, such factors as poverty caused by excessive population, unemployment, problems confronted in providing energy and food thwart China?s possibility of being a superpower in near future. The politic, commercial and economic relations between China and Turkei is not an intented level. The biggest problem between these two countries is ?trade balance deficit? which denounce for Turkei. And the solution of this problem does not seem possible in short-term. For this reason, Turkei must follow a strategy which is patient, long-term.. And also Turkey must evaluate the opportunities in the relations with China.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çin, China, Ekonomik ilişkiler, Economic relations, Türkiye, Turkey

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akçil, K. (2008). Çin ekonomisi ve Türkiye ile Çin'in ekonomik ilişkilerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.