Using drama in teaching English for young learners

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma İngilizce öğretiminde drama metodunun mu, geleneksel yöntemin mi daha etkili ve başarılı olduğunu incelemiştir. Ön test ve son testin kullanıldığı bir çalışmadır. Çalışma, her biri 17 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde yapılmıştır. Bu öğrenciler, Kadınhanı Ata İçil Lisesi'nde okumaktadır. Hem deney, hem de kontrol grubu aynı gramer konusunu öğrenmişlerdir. Çalışma süresince deney grubu Simple Present Tense konusunu Drama Metodu'yla çalışırken, kontrol grubu geleneksel yöntemi kullandı. Grupların ön test ve son test sonuçlarının analizi Drama metoduyla öğrenen öğrencilerin geleneksel yöntemle öğrenenlere göre daha başarılı olduklarını göstermiştir. İlk bölümde, bu konuda yapılan çalışmalar tanıtılmıştır. Ayrıca problemin tanıtılması, çalışmanın amacı ve araştırmanın hipotezi, araştırmanın kapsamı ve sınırlılıkları sunulmuştur. İkinci bölümde; çocuklara öğretmek, eğitimsel dramanın tarihi ve dil öğretiminde bunun önemi anlatılmıştır. Ayrıca, değişik drama öğretim teknikleri ve dramatik öğrenmeyle ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmanın metodu anlatılmıştır.Dördüncü bölüm, çalışmanın deneysel sonuçları ile ön test/ son test sonuçlarını kapsamaktadır. Beşinci bölümde; sonuç, bulgular ve önerilere yer verilmiştir.
This study aims to investigate whether a dramatical method or a traditional method in teaching English leads to better results. This was a study, in which a pre-test and a post-test were used.The study was carried out on two groups ? experimental and control ? each of which consisted of 17 students. The students were from Kadınhanı Ata İçil High School. Both experimental and control groups learnt the same target grammar subject. Throughout the study, the experimental group was taught Simple Present Tense through Drama and the control group was taught through traditional methods.The comparison of the pre- test, and post test scores of the two groups demonstrated that those students taught grammar through Drama led to better results than the other students taught through the traditional method. The first chapter introduces some background to the study. The problem, purpose of the study and research hypothesis, significance of the study, scope and limitations are also presented in the same chapter.The second chapter: Review of Literature? introduces teaching young learners, history of educational drama and its importance in language teaching. Moreover, different drama teaching techniques and detailed information about the dramatical method are presented. The third chapter introduces the method of the study. The fourth chapter gives information about the data analysis. Data analysis procedure and results of the study are explained. In the fifth chapter; conclusion part, findings and suggestions are presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Drama, Lise öğrencileri, High schools students, Yabancı dil eğitimi, Foreign language education

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Köylüoğlu, N. (2010). Using drama in teaching English for young learners. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.