Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda retina sinir lifi kalınlığının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) retina sinir lifi tabakası (RSLT) üzerindeki etkisini optik koherens tomografi (OCT), (Stratus OCT-3) ile değerlendirmek ve yaşı uygun sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır. KOAH tanısı konulan veya KOAH tanısıyla takibi yapılan 30 olgu ile 30 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm olguların tam bir oftalmolojik muayeneyi takiben OCT fast RNFL protokolü ile ölçümleri yapıldı. Değerlendirilen OCT parametrelerinde, ortalama RSLT değerleri KOAH grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede kalın bulundu (p<0.001). KOAH grubunda üst kadran ve temporal kadran değerleri (141.07±18.18, 88.37±23.12, sırasıyla), kontrol grubuna (130.17±14.78, 78.30±13.62, sırasıyla) göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.013, 0.044, sırasıyla), fakat nazal ve alt kadran RSLT değerleri açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Olguların RSLT değerleri ile hastalık süresi karşılaştırıldığında, üst kadrana ait RSLT kalınlığı hastalık süresi ile azalmaktaydı (Pearson=-0.375, p<0.05). Tedavi süresi ile karşılaştırıldığında ortalama RSLT kalınlığının da süreyle parelel olarak azaldığı gösterildi (Pearson=-0.537, p<0.05). Olgular hastalığın evresine göre gruplandırıldığında, evre IV KOAH grubunda ortalama RSLT evre III'e göre daha kalın bulundu, ancak fark anlamlı değildi (p=0.39). Diabetes mellitus, hiperkolesterolemi, yaş, sigara kullanımının RSLT üzerine etkisi anlamlı bulunmadı. Kalp hastalığının RSLT kalınlığını arttırdığını, hipertansiyonun ise RSLT kalınlığını azalttığı görüldü.
The purpose of this study was to measure the retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness of patients with chronic obstructive lung disease (COPD) by using optical coherence tomography (OCT), (Stratus OCT-3) and to compare the measurements with those obtained from the healthy subjects. Thirty patients with COPD and 30 healthy volunteers were included into this study. After ocular examination, all subjects underwent fast RNFL analysis measured by OCT. The mean RNFL thickness value of the COPD group was statistically higher compared to the control group (p<0.001). RNFL thickness in superior and temporal quadrants of the COPD group (141.07±18.18, 88.37±23.12, respectively) were thicker than the control group (130.17±14.78, 78.30±13.62, respectively) which was statistically significant (p=0.013, 0.044, respectively), however there was no difference in RNFL thickness values of the nasal and inferior quadrants. The RNFL thickness of the superior quadrant showed a decrease with the duration of the disease (Pearson=-0.375, p<0.05) and the mean RNFL thickness was decreased with the duration of treatment (Pearson=-0.537, p<0.05). When the COPD subjects classified according to the stage of the disease, the mean RNFL was more thicker in stage IV COPD group compared with stage III COPD group, but the difference was not significant (p=0.39). Diabetes mellitus, hypercholesterolemia, and smoking had no statistically significant effects on the RNFL, whereas the RNFL thickness increased in cardiac disease and decreased in hypertension.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Göz hastalıkları, Eye diseases

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turan, M. (2009). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda retina sinir lifi kalınlığının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.