Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleride argo, deyim ve atasözlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Argo, deyim ve atasözleri bir milletin kültürünü ve karakterini yansıtır. Sait Faik Abasıyanık da içinden çıktığı toplumun dilini hikâyelerinde en iyi şekilde yansıtan yazarlarımızdandır. Bu çalışmada, Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinde argo, deyim ve atasözlerine ne kadar yer verdiği incelenmiştir. Argo, deyim ve atasözleri ayrı başlıklar halinde A' dan Z' ye sıralanmıştır. Hikâyeleri incelerken bir sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmada aynı argo, deyim ve atasözlerinin geçtiği cümleler bir grup halinde toplanmıştır. Hikâyelerin tamamının incelenmesi sonucunda, 32 argo, 565 deyim ve 8 atasözü bulunmuştur. Hikâyelerde geçen argo, deyim ve atasözlerinin hangi hikâyede, kaçıncı sayfada ve hangi cümlede geçtiği belirtilmiştir. Cümlelerde geçen her argo, deyim ve atasözü koyu şekilde yazılarak anlamları sözlükten bulunmuştur. Tezde, Sait Faik Abasıyanık' ın hikâyelerinden on eseri Yapı Kredi Yayınevi' nin,?Az Şekerli? Varlık Yayınevi'nin, ?Tüneldeki Çocuk? Bilgi Yayınevi'ni
Slang, idioms and culture and the character of a nation dictum reflects. Come from within the community Sait Faik Abasıyanık the best in the language of the story writers have been reflecting. In this study, Sait Faik Abasıyanık slang in the story, words, and how much space atasözlerine that was examined. Slang, idioms, and in separate tabs dictum A 'dan Z' ye are ordered. The Story of reviewing a classification is made. In these categories the same slang, idioms, and the sentences passed dictum was collected in a group. As a result of the review of the entire stories, 32 slang, idioms, and 565 were proverbial 8. Stories in the last slang, idioms and stories in which dictum, how kaçıncı page in which sentences had been passed. Sentence in each instance of slang, idioms, and the proverbial dark meaning dictionary has been written. In the thesis, Sait Faik Abasıyanık 's story on work of the Yapi Kredi Publisher' s, "Less Sugar" Asset Publisher's, "in the tunnel Child" Publisher's edition is a review of information. Results in the expressions and slang in the story of Sait Faik Abasıyanık to provide much of the next was not given enough space dictum.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sait Faik Abasıyanık, Argo, Deyim, Atasözü, Argot, Idiom and dictums

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çitil, H. (2009). Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleride argo, deyim ve atasözlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.