Prospective teachers' perception of ideal teacher

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bakış açısıyla ideal öğretmenin özelliklerini betimlemektir. Araştırmaya Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 248 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak amacıyla katılımcılara açık uçlu anket formu verilmiş, cevaplar yazılı olarak alınmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Öğretmen adayları ideal öğretmen olarak gördükleri öğretmenlerin eğitsel ve kişisel yeterlik boyutlarındaki özelliklerine vurgu yapmış, öğrenmeyi – gelişimi izleme ve değerlendirme, okul – aile ve toplum ilişkileri ve program ve içerik bilgisi yeterlik alanlarına değinmemişlerdir.
The purpose of this study was to describe the characteristics of an ideal teacher according to pre-service teachers. 248 pre-service teachers participated in the study. The participants were given open-ended questionnaire forms to collect data and responses were received in written form. The collected data were analysed using the descriptive analysis method. According to the findings of the survey, pre-service teachers gave priority to the ideal teacher’s educational characteristics and personal qualities over the others.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

İlköğretim Online (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

2

Künye