Influenza A/H1N1 infection in a renal transplant recipient: Early recognition prevented unfavorable results

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Influenza A/H1N1 2009, 2009 yılında ilk olguların görülmesinden sonra hızlı şekilde bir pandemi meydana getirmiştir. Bu virüs bulaşma hızı ve özellikle genç sağlıklı erişkinlerde yol açtığı ölümler gibi özellikleri nedeniyle dünya çapında bir panik havasına neden olmuştur. Pandemi binlerce laboratuvar tanılı olgu ve yüzlerce ölüme neden olmuştur. Yüksek prevalansına rağmen literatürde böbrek transplant hastalarında bu enfeksiyon ve klinik sonuçlarına ilişkin az sayıda bildirim mevcuttur. Erken tanı ve hızlı şekilde oseltamivir uygulaması şiddetli respiratuvar hastalığı önleyebilir. Biz burada H1N1/influenza A enfeksiyonu semptomlarının başlamasından kısa süre sonra başvuran oseltamivir ve geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavisi sonucu çabuk iyileşme gösteren bir böbrek transplant alıcısını sunmaktayız.
Influenza A/H1N1 2009 rapidly created a pandemic after it was first reported in April 2009. This virus caused a wave of panic around the world because of the rapidity of transmission and the characteristics of the dying victims, which were apparently healthy young adults. The pandemic caused thousands of laboratory-confirmed cases and many deaths. Despite this high prevalence, few reports of infection and clinical results in renal transplant recipients have been described in the literature. Early recognition and prompt administration of oseltamivir may prevent severe respiratory disease. Here we describe a renal transplant recipient who presented early after symptom onset who was successfully treated with oseltamivir and broad spectrum antibiotics without dire clinical consequences.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

2

Künye