Sürdürülebilir kentsel koruma için açık-yeşil alan etkin bir planlama modeli: Konya kentsel koruma alanı, Türkiye örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'nin metropolitenleşme sürecindeki tarihsel kentlerinden Konya kentsel koruma alanında kültürel mirasa konu olan değerlerin sürdürülebilir korunması ve geliştirilmesinde açıkyeşil alan kullanımlarını etkin kılacak bir planlama modelinin mekânsal ve işlevsel ilkelerinin tanımlanmasıdır. Bu tanımlamalar, Konya kentsel koruma alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve raporu ile alan tespit çalışmalarından elde edilen açık-yeşil alan kullanımlarına ilişkin niceliksel ve niteliksel verilere dayandırılmıştır. Araştırma sonunda, Konya kentsel koruma alanında mevcut açık-yeşil alan kullanımlarının gerek niceliksel gerekse niteliksel açıdan kültürel mirasa ilişkin değerlerin sürdürülebilir korunması ve geliştirilmesine yönelik etkin ve verimli kullanılmadığı belirlenmiştir. Bu tespitler eşliğinde sürdürülebilir kentsel koruma için açık-yeşil alan kullanımlarının kentsel koruma alanı arazi kullanım düzeni üzerinde mekânsal ve işlevsel açıdan etkin olduğu bir planlama modeline ilişkin mekânsal stratejiler üretilmiştir.
This paper attempts to define the spatial and functional principles of an urban planning model that will make an effective and efficiency the uses of open-green space for sustainable conservation and development of the cultural heritage in the conservation areas in the city of Konya as the one of the historic cities in the metropolitanization process of Turkey. These definitions are based on the quantitative and qualitative data relating to the uses of the open-green spaces getting from the city of Konya 1/1,000 scale development plans with relating to reports and field survey. As an outcome of this paper, it is stated that the uses of existing open-green space in the city of Konya are far from being satisfactory as effectively and efficiency for conservation and development of cultural heritage in terms of the potentials and dynamics of sustainability. By using these findings, a planning model is defined to make the efficiency open-green spaces on land use system of the conservation area in the city of Konya according to the sustainable urban conservation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Mühendisliği

Kaynak

Ekoloji

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

68

Künye