Çocukluk çağı akut lösemi ve Hodgkin-dışı lenfoma hastalarında sistatin-C’nin nefrotoksisiteyi değerlendirmedeki önemi

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kanserli çocuklarda böbrek işlevlerini doğru olarak yansıtacak ve basit bir şekilde uygulanabilecek yöntem arayışı sürmektedir. Kliniğimizde takip ve tedavi edilen akut lenfoblastik lösemi (AML), akut miyeloid lösemi (AML) ve Hodgkin-dışı lenfoma (HDL) hastalarında tedavileri süresince nefrotoksisite sıklığı ve sistatin-C ile nefrotoksisite arasındaki ilişki araştırıldı. Yaşları 1,5 ile 16 yaş arasında değişen (ortanca yaş, 10 yıl) toplam 27 hastanın tedavi sürelerince üç ayrı zamanda serum üre, kreatinin, sistatin-C değerleri ve boya göre hesaplanmış kreatinin klerensleri kaydedildi. Hastaların 20’si erkek (%74), 7’si kız (%26) idi. Çalışmaya kabul edilen hastaların 13’ü ALL (%48.1), 8’i AML (%29.6) ve 6’sı HDL (%22.3) idi. Sistatin C değerlerinin ortalaması sırasıyla 0.770.3 mg/l, 0.860.55 mg/l ve 0.810.3 mg/l olarak bulundu. Tedavini ilerleyen dönemlerindeki serum üre, sistatin-C ve kreatinin klerens değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı. Çalışmaya kabul edilen hastalarda kullanılan ilaçlar ile ciddi böbrek bozukluğu görülmedi. Sistatin-C glomerüler filtrasyon hızını göstermede yüksek duyarlılık ve özgüllük değerlerine sahiptir. Bundan dolayı özellikle idrar toplamasında sorun olan çocuk hastalarda glomerüler filtrasyon hızının iyi bir göstergesi olarak kullanılabilinir.
Determination of renal function in patients with childhood cancer by a simple and accurate test is crucial. The aim of this study is to determine the incidence of nephrotoxicity in patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL), acute myeloid leukemia (AML) and non-Hodgkin lymphoma (NHL) and evaluate the importance of serum cystatin-C for an early predictor of impairment of renal function. 27 patients (ages varied from 1.5 to 16 years, median age 10 yearold) were enrolled to this study. Serum urea, creatinine, cystatin-C concentrations and calculated creatinine clearances of the patients were determined during the treatment. Twenty (74%) of patients were male and seven (26%) were female. The frequencies of the diagnosis for ALL, AML and NHL were 13 (48.1%), 8 (29.6%) and 6 (22.3%), respectively. The mean values of cystatin C during the treatment were 0.77±0.3 mg/l, 0.86±0.5 mg/l and 0.81±0.3 mg/l, respectively. The values of urea, cystatin-C, and creatinine clearance did not differ statistically by duration of the treatment. We did not observe any renal impairment in our study group by the treatment. Cystatin-C has high values of sensitivity and specificity to predict the glomeruler filtration rate. Therefore cystatin C might be useful for determination glomeruler filtration rate in children with cancer; especially who have difficulties in collecting 24-hours urine sample.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Onkoloji

Kaynak

Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

2

Künye