Doğrusal Regresyon Çözümlemesinde Çoklu Bağlantı Probleminin Sapan Değer İçeren Küçük Örneklemlerde Bir Simülasyon Çalışması İle Saptanması Ve Sonuçları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ridge Regresyon (RR) ve Teme! Bileşenler Regresyon (TBR) Çözümlemesi, çoklu doğrusal bağlantı (ÇDB) probleminin varlığında kullanılan regresyon çözümlemesindeki yanlı kestirim yöntemlerindendir. Çoklu bağlantı probleminin varlığı, regresyon katsayılarının En Küçük Kareler (EKK) kestiriminde önemli etkilere sahiptir. Bu problemin en önemli etkisi, regresyon katsayılarının en küçük kareler tahminlerinin büyük varyansa sahip olmalarına neden olmasıdır. Ayrıca veri setinin sapan değer içermesi durumunda bu veri setinin yapısı ve çözüm yaklaşımıda değişmektedir. Bu çalışmada çoklu doğrusal bağlantı probleminin sapan değer içeren küçük örneklemli veri kümelerinde ne zaman ve nasıl oluştuğunun, sonuçlarının ne olduğunun ve bu çoklu doğrusal bağlantı probleminin çözümünün hangi yöntemlerle giderileceğinin tartışılması amaçlanmıştır.
Ridge Regression and Principal Components Regression Analysis are biased estimation techniques and these techniques are used in the presence the problem of multicolinearity in regression analysis. The presence of multicolinearity has a number of potentially serious effects on the least squares estimates of regression coefficients. The most important effect of this problem is that it causes high variances in the estimation of regression coefficients. The purpose of this study is to determine how and when the problem of multicollinearity happens in the small samples that include the specific outlier ratios, what the results of this problem are and which methods are used to eliminate the solution of this multicollinearity problem.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çoklu bağlantı problemi, En küçük kareler yöntemi, Ridge regresyon çözümlemesi, Sapan değer, Temel bileşenler regresyon çözümlemesi, Multicollinearity problem, Least square method, Ridge regression, Outlier, Principal component regression

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

32

Künye

Vupa, Ö., Alma, Ö. G. (2008). Doğrusal regresyon çözümlemesinde çoklu bağlantı probleminin sapan değer içeren küçük örneklemlerde bir simülasyon çalışması ile saptanması ve sonuçları. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2,(32), 41-51.