Türkçe dil bilgisi öğretiminin tarihi ve içerik odaklı dil bilgisi öğretimi ile görev odaklı dil bilgisi öğretiminin uygulamalı karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumsal yaşamda iletişimin temel ve vazgeçilmez unsuru dildir. Dilin sahip olduğu bu hayatî önem, insanoğlunu dil öğrenme ve öğretme konusunu araştırmaya ve aydınlatmaya yöneltmiştir. Dili kaybolmaktan ve bozulmaktan koruyan kurallarıdır. Bu yüzden her dilin kendine has kuralları titizlikle uygulanır ve onlardan asla vazgeçilmez. Dil bilgisi öğretiminin tarihsel gelişimi ne kadar iyi bilinirse, öğretimdeki değişmeler ve bu değişmelerin öğretime katkıları da rahatlıkla takip edilecektir. Dünyada dil öğretimi ile ilgili değişik yöntemler uygulanmaktadır. Öğretim programlarında dil bilgisi öğretiminin örneklerden hareketle yapılması gerekliliği üzerinde durulur. Bu yüzden birçok dil bilgisi öğretim metodu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan yöntemlerden Görev Odaklı Dil Bilgisi Öğretim Metodu, dili çalışılacak bir ders ya da konu olarak değil iletişim kurulmasını sağlayacak bir araç olarak görür. Metin Odaklı Dil Bilgisi Öğretimi ise dilin kuramsal bilgi yerine uygulama ve metin üzerinden yapılması gerekliliğini savunur.
Communication in social life is fundamental and indispensable element of the language. Vital importance that the language of human language learning and teaching the subject turned to research and to enlighten. Lost to corruption and to protect the language of the rules. Therefore, every language has its own rules are applied strictly and they will never give up. How much of the historical development of language teaching is well known, changes in teaching and contributions to the teaching of this change will be easy to follow with. About language teaching methods in the world is different. Instructional programs for language teaching should be done with examples of movement are emphasized. Therefore, many language teaching method has emerged for. The resulting methods Task Oriented Language Teaching Methods, language works as a course or subject will not be contacted as a tool. Text-Oriented Language Teaching application rather than theoretical knowledge of the language and the text must be made through the defense.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dil öğretimi, Language teaching, Görev temelli öğretim, Task-based instruction, Metinden öğrenme, Text learning

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altas, S. (2009). Türkçe dil bilgisi öğretiminin tarihi ve içerik odaklı dil bilgisi öğretimi ile görev odaklı dil bilgisi öğretiminin uygulamalı karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.