Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar Devleti münasebetleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tarihin önemli olaylarından biri olan Moğol istilası ile Yakındoğu ve Anadolu'nun siyasi, sosyo-kültürel ve etnik-kabilevi yapısından önemli bir değişim olmuştur. XII. yüzyıl başlarında bir Türk-İslam Devleti olan Harzemşahlar ise bir süre sonra Moğol istilasına uğramıştır. Bu dönemde, Harzemşah Devleti'nin başında Celaleddin Harzemşah bulunmaktadır. Celaleddin'in Anadolu'ya gelmesi ve Alaaddin Keykubad ile aralarında anlaşmazlıklar çıkması neticesinde, iki büyük Türk hükümdarı arasında 1231'de Yassıçemen Savaşı yapılmış ve Celaleddin kaybetmiştir. Celaleddin'in, Yassıçemen Savaşını kaybetmesi ve sonrasında Moğollardan kaçarken öldürülmesi, Türkiye tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Nitekim, Celaleddin'in ölümünden sonra dağılan askerlerin bir kısmı Harran ve Urfa çevresine yerleştirilmiştir. Bu bölgede yaşayan Harzemşahlar çeşitli dönemlerde taraf değiştirmiş, bazen Selçuklulara bazen Eyyubilere ücretli askerlik yapmışlardır. Üzerinde durulması gereken husus ise, kendilerine Anadolu'da iktalar verildikten sonra Anadolu'dan ayrılmayan Harzemlilerin durumudur. Bahsi geçen bu Harezm gurupları en çok Urfa, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzincan çevresinde yaşamlarını devam ettirmiş ve bu yerlerin etnik-kabilevi yapısında ve kültüründe değişiklikler meydana getirmişlerdir. Sadece, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değil, Batı Anadolu'da da karşımıza çıkan Harezmli Türklerin izlerini, aşiret, boy ve oymak isimleri ile yer adlarında da görmekteyiz.
One of the important events in history is Mongol invasion. With the invasion there were many sociocultural anda ethnic-tribal changes in Near East and Anatolia. In the early XII Century, Turk-Islamic State of Harzemsahs was invaded by Mongols soon. In this term, Celaleddin Harzemşah was the leader of the State of Harzemşah. By coming Celaleddin to Anatolia and disagreement with Alaaddin Keykubad, there was a war between them in 1231. This war named as Yassıçemen and Celaleddin lost. After the Yassıçemen, Celaleddin escaped and was killed by Mongols. This event resulted many important conclusions for Turkish History. After death of Celaleddin, his soldiers was accomodated in Harran and Urfa. Harzemşahs who lived in this region worked as mercenery sometimes for Seljuks, sometimes for Eyyubis. Another important event was the circumstances of resident harzemşahs in Anatolia. This groups was lived around in Urfa, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzincan, and influenced the ethnic-tribal and cultural structre of the society. We can see the Harzemsahs in not only Eastern and South-Eastern Anatolia but also western Anatolia as the name of places and clan names.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Harezmşahlar, Urfa, Harzemsahs, Moğollar, Mongols

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahin, E. (2008). Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar Devleti münasebetleri. Selçuk ÜNiversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.