İnanç Turizminin Medeniyetler Arası İşbirliğine Etkileri: Türkiye Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Adına Küresel Medeniyet dediğimiz dünyada ülkelerin işbirliği iki temel paradigma üzerinden gerçekleşmektedir. Birincisi kültürel medeniyet işbirliği ve dayanışması, ikincisi ekonomik işbirliği. Soğuk savaş sonrası dünyada küresel politika, tarihte ilk kez çok kutuplu ve çok medeniyetli bir dünya meydana getirirken, milletler, kendilerini ecdatlarıyla, dinle, dille, tarihle, kültürel değerlerle ve kurumlarla tanımladılar. Kültürel değerler işbirliği, medeniyetler dünyasına yeniden bir canlılık meydana getirecektir. Kültürel değerlerin ortaya çıkmasında ve insanlarla paylaşılmasında inanç turizminin katkısı büyüktür. Öncelikle kültürel değerlerin paylaşılmasında ülkeler arasında etkin bir koordinasyon sağlanmakla mümkün olacaktır. İnanç turizminin medeniyetler arası işbirliğine sağlayacağı faydaları şöyle açıklayabiliriz: Dünya insanlarını her türlü politik anlayıştan arındırarak yaratılış kardeşliğinde buluşturabilecek etki ve güce sahip olması. İnsanları inanç kardeşliği etrafında buluşturarak inançların daha iyi anlaşılmasına, hoş görü ortamının sağlanması ve yaşanmasına katkıda bulunması. İnanç Turizmi, çeşitli dinlere mensup insanların inançları gereği kutsal yerleri görmek istemelerinden kaynaklanmaktadır. Turizm hareketlerinin içinde dini bir boyutun varlığını gözden kaçırmamak gerekmektedir. İnsanlar inanç turizmi hareketlerine katılırlarken yalnız dini vecibelerini yerine getirmekle kalmayıp, gittikleri yerlerde ekonomik bir hareketlilikte meydana getirmektedirler.
In the world which we name global civilizatiıon, the cooperation of countries is realized through two basic paradigms. The first one is alliance of cultural civilization and the second one is the cooperation of economy. The global policy in the Post-Cold war world, for the first time in the history, has created a multi- polar world, and the nations described themselves with their own ancestors, religion, language, history, cultural values and institutions. Cultural values of alliance will recover a fresh monument.The faith tourism has a big influence on coming out cultural values and sharing them with people. First of all we need an effective coordination among these countries to share cultural values. We can explain the benefits of faith tourism to the alliance of civilization in this way: By ridding people in every kind of political understanding and possessing the influnce of bringing the people together in a brotherhood based on creation. By bringing people together,it emerges a better understanding of brotherhood, tolerance and beliefs. The faith tourism based on the desires of visiting holy places for the people of different religions. The religious conception shouldn’t be overlooked in tourism mobilities. The people don’t only fulfill the religious duties but also created an economic recovery by means of participating faith tourism.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnanç turizmi, kültürel değerler, küresel medeniyet, kaçış ve yöneliş, Faith tourism, cultural values, global civilization, escape and orientation

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

1-2

Künye

Kaynak, İ. H., (2010). İnanç Turizminin Medeniyetler Arası İşbirliğine Etkileri: Türkiye Örneği. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13(1-2), 119-126.