Unikompartmantal diz protezi ve yüksek tibial osteotomi sonrası hasta memnuniyetlerinin karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada medial kompartman gonartrozunun tedavisinde, unikondiler diz protezi ve yüksek tibial osteotomi uygulamalarının hasta memnuniyeti üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2005 ? 2009 yılları arasında yapılan YTO ve UKDP uyguladığımız toplam 73 hasta alındı. 53 hastanın 62 dizine Faz 3 Oxford Unikompartmental Diz Protezi uygulandı. Hastaların 48'i (%90) kadın, 5'i (%10) erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 61 (46-76) idi. 20 hastanın 25 tibiasına medial açık kama yüksek tibial osteotomi uygulandı. Hastaların 5'i (%25) erkek, 15 `i(%75) kadın idi. Ortalama yaıları 54(45 ? 63) idi. Hastalarımızın preoperatif ve postoperatif değerlendirmeleri WOMAC, SF-36 formlarına göre yapıldı. istatistiksel sonuçları SPSS 11.0 programı kullanılarak hesaplandı. Bulgular Her iki grubun da yaş dağılımları biribirine benzer bulundu. WOMAC değerlendirmesine göre; YTO' nun ?sertlik? üzerine etkisi daha iyiyken, UKDP' nin ?sosyal fonksiyonlar? üzerine etkisi daha iyi bulundu. SF-36 değerlendirmesine göre ise; UKDP' nin ?fiziksel rol? ve ?emosyonel rol? üzerine etkisinin YTO' dan daha iyi olduğu bulundu. Sonuç: Unikondiler diz protezi ve yüksek tibial osteotomi, medial kompartman gonartrozunda tedavi edici etkileri kanıtlanmış cerrahi prosedürlerdir. Uygun endikasyonla ve hassas preoperatif değerlendirmelerden sonra uygulandıkları zaman, postoperatif hasta memnuniyeti ve klinik başarı oranının çok yüksek olabileceğine inanmaktayız.
Objective: In this study, we aimed to compare the patient satisfaction on the treatment of medial compartment gonarthrosis with unicondylar knee replacement and high tibial osteotomy. Materials and Methods Seventythree patients included in this study who were treated with HTO and UKA between 2005-2009. Phase 3 Oxford Unicompartmental knee prothesis was aplied to 62 knees of 53 patients. There were 48(%90) female and 5(%10) male. Mean age was 61(46-76). Open wedge medial high tibial osteotomy was performed at 25 tibias of 20 patients. 5(%25) of the patients were male and 15(%75) were female. Mean age was 54(45- 63). Patients pre and postoperative eveluations were done with WOMAC, SF-36 forms. Statistical results were calculated with SPSS 11.0 programme. Results: The age distribution of the two groups were similar to each other. According to the evaluation of the WOMAC; HTO 's effect on "hardness" was better, UKA?s effect on the "social function" was better. According to SF-36 it is found that, the effect of UKA on ?physical role? and ?emotional role? was beter than HTO. Conclusion: UKA and HTO are surgical prosedures that have proven treatment effects on the medial compartment gonarthrosis. We believe that when they are aplied with appropriate endication and sensitive preoperative evaluation, postoperative patient satisfaction and clinical success can be very high.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Unikondiler diz protezi, Unicondylar knee arthroplasty, Yüksek tibial osteotomi, High tibial osteotomy, SF-36 sağlık taraması, SF-36 health survey, Hasta memnuniyeti, Patient satisfaction, Osteoartrit, Osteoarthritis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Korucu, İ. H. (2010). Unikompartmantal diz protezi ve yüksek tibial osteotomi sonrası hasta memnuniyetlerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.