Türk İdare Hukuku açısından sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluk

dc.contributor.advisorYıldırım, Ramazan
dc.contributor.authorErsöz, Ahmet Kürşat
dc.date.accessioned2017-12-04T08:09:40Z
dc.date.available2017-12-04T08:09:40Z
dc.date.issued2010
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTürk İdare Hukukunun en önemli konularından birisi İdarenin sorumluluğu bahsidir. Uygulamada idarenin tazmin yükümlülüğü ile en sık karşılaştığı konulardan birisi sağlık hizmetlerinden doğan hukuka aykırılıklardır. Çalışmamızın ana maksadı, tıbbî müdahaleler neticesinde veya sağlık kamu hizmetinin yerine getirilmesi esnasında ortaya çıkan zararlardan doğrudan devletin mi yoksa doğrudan ilgili sağlık personelinin mi sorumlu tutulacağı konusunu açıklığa kavuşturmaktır. Çünkü zararın tazmini noktasında, kimi durumlarda kamu görevlisinin gücü zararın tazmini anlamında yetersiz kalmaktadır. Söz konusu zararın tazmininin devlet tarafından yapılması sağlık personelinin geliri dikkate alındığında daha avantajlı bir durumdur. Çalışmamızın ana sistematiği gereği öncelikle tıbbî müdahalenin ve sağlık hizmetinin ne olduğu hususu belirtilmiş; daha sonra idârenin bu durumlara göre nasıl sorumlu tutulacağı belirtilmiş, personel açısından görev kusuru-şahsi kusur ayrımı yapılarak, bu konudaki Danıştay'ın ve Yargıtay'ın kararları esas alınarak problem daha ayrıntılı çözümlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the most important issues of Turkish Administrative Law Administration is the responsibility of the State. In practice, the obligation of the administration of compensation is one of the most common health care issues that are arising from the unconstitutionality of law. The main aim of our study, medical interventions, result in the fulfillment of public service during or health damages arising directly or directly related to the state of health personnel to clarify the subject will be held responsible. Because the damage at the point of compensation, in some cases the power of public officials in terms of compensation for the damage remains inadequate. Mentioned the damage done by the state to reimburse health personnel is taken into consideration the income is more advantageous situation. Our main systematic work needed primarily for medical intervention and health care of what matters specified, then this idârenin according to how the charge was specified to retain the personnel function in terms of defect-defect separation of individual can be made, on this issue and the Supreme Court of the State Council's decision based on more problems detailed analysis was to be solved.en_US
dc.identifier.citationErsöz, A. K. (2010). Türk İdare Hukuku açısından sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluk. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6849
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGörev kusuruen_US
dc.subjectDuty faulten_US
dc.subjectHasta haklarıen_US
dc.subjectPatient rightsen_US
dc.subjectSağlık hizmetlerien_US
dc.subjectHealth servicesen_US
dc.subjectTürk Hukukuen_US
dc.subjectTurkish Lawen_US
dc.titleTürk İdare Hukuku açısından sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluken_US
dc.title.alternativeThe responsibility of health services arising in Turkish Administration Lawen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
249921_removed.pdf
Boyut:
627.28 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Ahmet Kürşat Ersöz
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: