Konya ili Hadim ilçesi kullanım sularının kalitesinin belirlenmesi ve dezenfeksiyon yönteminin etkinliğinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Konya ili, Hadim ilçesi içme ve kullanım suyunun tamamı yeraltı suyundan temin edilmektedir. Bu nedenle klor ile dezenfeksiyondan başka bir arıtım uygulanmamaktadır. Bu çalışma kapsamında Hadim içme ve kullanım sularının kalitesi analiz edilerek su karakteristiğinin belirlenmesi ve şu anda kullanılan mevcut dezenfeksiyon yönteminin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Hadim ilçe merkezinde seçilen 5 noktadan 260 adet su numunesi alınarak analizler yapılmış Hadim ilçesi içme suyunu karakterize edecek su kompozisyonu belirlemeye yönelik hem arazide hem de Konya ili Halk Sağlığı Laboratuarında analizler yapılmıştır. Ayrıca seçilen dezenfeksiyon yönteminin (klorlama) hangi noktada ne kadar etkili olduğunu saptamak amacıyla da analizler yapılmıştır. Bu sonuçlara göre, Hadim ilçesinin içme sularının kimyasal özellikleri bakımından ülkemiz için öngörülen içme suyu standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bakteriyolojik olarak ise bazı dönemlerde Koliform türü bakteriye rastlanması nedeniyle su kalitesinin düşük olduğu belirlenmiştir. Kullanılan dezenfeksiyon yönteminin ise, yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.
Drinking and usage water of Hadim Town has been provided from underground water. For this reason, there is not any treatment method but disinfection with klorine is applied. In the scope of this study, it is intended to determine the characteristic of the water via analyzing the quality of the drinking and usage water and to explore the effectiveness of the existing disinfection method which is applied at present. Water has been analysed collected 200 water samples from 5 points selected in the central district of Hadim. Subsequently, analyses, which are intended for characterizing the drinking and usage water of Hadim district, have been conducted both in the territory and in the public health laboratories of Konya province. Furthermore, analyses have been conducted in order to determine to what extent and at what point is effective the selected disinfection method (chlorination). Consequently, it has been determined that, on account of its chemical specialities, drinking water of the Hadim district is suitable for the standarts stipulated for our country. Nevertheless, bacteriologically, it has been determined that the quality of the water is low owing to coinciding with coliform type bacteria from time to time.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hadim, Konya, İçme suyu, Drinking water, Dezenfeksiyon, Disinfection, Klorlama, Chlorination, Su kalitesi, Water quality

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarcan, A. (2008). Konya ili Hadim ilçesi kullanım sularının kalitesinin belirlenmesi ve dezenfeksiyon yönteminin etkinliğinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.