Nevres Bey'in ud taksimlerinin analizi ve ud eğitimine yönelik alıştırmaların oluşturulması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Nevres (Orhon) Bey, 1873-1937 yılları arasında yaşamış, özellikle ud icrâsına getirdiği yeniliklerle Klâsik Türk Mûsikîsinin ve ud icrâcılarının önde gelen simâlarındandır. Nevres Bey'i farklı kılan, ud icrâsında kendi dönemine kadar kullanılan icrâ tekniklerinden farklı, bütünüyle özgün bir tavır kazandırmış olmasıdır. O, udu kendinden öncekiler gibi boş telleri kullanarak dikey ağırlıklı bir icrâda değil, özellikle Cemil Bey'in tanbur ve lavta icrâsının etkisiyle çok pozisyonlu, boş tellerden imtina eden bir tavırla icrâ etmiş ve bu noktada geliştirdiği teknik ile ud icrâ tarihinde bir mîlat olmuştur. Temel seviyede ud eğitimini almış olan icrâcılar, özgün tavırlarını oluşturmak için, eğitimlerini daha üst seviyelere taşımak zorundadırlar. Parmak izleri kadar belirleyici olan sanatkâr tavrı, her icrâcı için ulaşılması gereken bir hedef olmalıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için icrâcının, kendinden önceki önde gelen icrâcıları ve tavırlarını tanıma, anlama ve uygulama gereksinimi vardır. Bu noktada, yaşanılan eksikliklerin giderilmesi için tarihe mal olmuş icrâcıların sanat kişiliklerinin ve kendileriyle bütünleşen tavırlarının günümüze taşınması bir gerekliliktir. Bu çalışma ile ud icrâcıları arasında çok önemli bir yer tutan Nevres Bey'in, 14 ayrı makamdaki 20 taksimi ışığında tavrı ve mûsikî birikimi analiz edilmiş ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda yine onun tercih ettiği makamlarda ve yapmış olduğu geçkileri kapsayan ud için 14 örnek alıştırma oluşturulmuştur.
Nevres (Orhon) Bek, lived between 1873-1937, was a prominent oud performing as he added noble approach to the Classical Turkish Music. What has distinguished Nevres Bek from his peers was that he was able to contribute an original style of oud performance which seems to differ from those which had been used hitherto. Unlike his predecessors who had performed oud by using free strings in a vertical manner, he rather performedit, especially under the influence of the famous tanbur and lavta player Cemil Bek, away from the use of free strings. With the special tecnique he developed on his own, he has become a pioneering oud player. Those oud players who obtained basic oud training, should advance their tecniques in this field and form their own styles. To attain a distinct artistic form and style must be a goal for every performer. İn order to attain to this high level of performance, it was neccessary for a musician to understand well the styles and practicesof the leading oud performers before himself. At this point we should also note that yhe styles of the artist of the past should be handed down through generations. To our time so that improvements and advancements can be accomplished. With these study, we have been able to demonstrate the important place of Nevres Bek among oud players by analysing and examining his twenty improvised pieces within fourteen different musical modes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Müzik aletleri, Musical instruments, Müzik eğitimi, Music education, Nevres Bey, Ud, Lute

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gönül, M. (2010). Nevres Bey'in ud taksimlerinin analizi ve ud eğitimine yönelik alıştırmaların oluşturulması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.