İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde drama yönteminin uygulanması (ilköğretim 4. sınıf)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Drama çocuklar için oldukça geniş olanaklar sunan, çocukların hem kendi ihtiyaçlarına hem de başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına karşı duyarlı, sosyal yönden gelişmiş, işbirliğine açık, özgür düşünceli ve yaratıcı kişilik geliştirmelerini sağlayan bir eğitim aracıdır. Drama yöntemi eğitimde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalışma ile drama yönteminin DKAB ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) dersine uygunluğu ve bu derste nasıl kullanılacağı çeşitli örneklerle ortaya konulmuştur. Bu alanda tespit edilen ihtiyaçtan ortaya çıkan ve DKAB dersi öğretmenleri düşünülerek hazırlanan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, yöntemi ve konu ile ilgili tanımlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; genel olarak drama yönteminden bahsedilmiş, dramanın özellikleri, yararları, günümüz eğitimindeki yeri ve oyun-drama ilişkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde; ayrıntılı olarak dramada kullanılan özel teknikler açıklanmış ve DKAB dersinin drama yöntemine uygunluğu ve din eğitimi ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde; uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla drama yöntemindeki her bir teknikle ilgili İlköğretim 4. sınıf DKAB dersi ünitelerindeki tüm konuları kapsayacak şekilde uygulama örneklerine yer verilmiştir. Beşinci ve son bölümde; çalışmada varılan sonuca ve drama yönteminin kullanılmasına dair bazı önerilere yer verilmiştir.
Drama is an educational material which provides children wide variety of opportunities to ensure their sensibility for both their and others? needs and emotions, to contribute being socially skilled and eager to cooperate and to develop open-minded and creative personalities. Drama methodology has a broad range of applications in the world of education. In this study, the convenience of drama technique with DKAB (Religious Culture and Moral Knowledge) course and how this technique is applied to our daily course environment are introduced and elaborated with proper examples. This study is composed of six chapters. It is originated as a result of the determined necessity in this research field and performed considering the DKAB course teachers. In the first chapter, the problem, purpose, importance, hypothesis, statistics, restraints, methodology and the definitions related to the theme were asserted. In the second chapter, as general, drama method were explained. Moreover, the features of drama, its benefits, and its place in our current education system and game-drama relationship were analyzed. In the third chapter, the applied special techniques in drama method were explained in detail, the conformity of DKAB course with drama method and its interrelation with religion education were emphasized. In the fourth chapter, in order to help the people who will put this method into practice, elaborated application examples were given related to each technique in drama methodology, which covers the 4th grade primary education DKAB course curriculum. In the fifth and the last chapter, some recommendations regarding to the conclusion of this study and the usage of drama methods were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İlköğretim sınıfları, Primary schools classes, İlköğretim öğrencileri, Primary education students

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erol, N. (2009). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde drama yönteminin uygulanması (ilköğretim 4. sınıf). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.