İlkokuma ve yazma öğretiminde ailenin rolü üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Okuryazar yoksunluğundan kaynaklanan ekonomik, sosyal ve politik sorunlar tüm ülkelerin başat sorunlarından biridir. Bu evrensel okuryazarlık sorununu çözümünde ilk okuma ve yazma becerisinin önemi büyüktür. Okuma-yazma öğretimi, sadece bir amaç olarak ele alınmamalı, bireyin sosyal, ekonomik, yurttaşlık görevleri ve rollerine hazırlanmasının bir yolu olarak görülmelidir. Okuma ve yazma becerisinin sağlıklı ve kalıcı olarak verilebilmesi için öğretmen kadar ailenin de çaba göstermesi gerekmektedir. Bu şekilde çocuklar iyi birer okuryazar olarak yetiştirilebilir. Bu araştırmada; 2005?2006 yılında uygulamaya konulan ses temelli ilk okuma ve yazma öğretiminin ailelere yüklediği sorumlulukların ve ailelerin ilk okuma ve yazma öğretiminde çocukların başarıları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Örneklem, ilköğretim birinci sınıf düzeyinde 704 öğrencinin velisi ve 115 ilköğretim öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplamak için her iki gruba da yedişer soruluk anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarını şöyle özetlemek mümkündür: 1. Anne ve babalara yönelik olarak anne-çocuk sağlığı ve çocuk eğitimi hakkında seminerler verilebilir. 2. Eğitim programları hazırlanırken farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin dikkate alınmasının olumlu sonuçlar vereceği düşünülmelidir. 3. Anne ve babalara kendilerini eğitmeleri ve geliştirmeleri için imkanlar sağlanmalıdır. 4. Çocuklar, sinema, tiyatro, kütüphane gibi okul dışı eğitim ortamlarına daha çok yönlendirilmelidir.
Economical, social and political problems, which originate from deprivation of literate people, are among the main problems of all countries. First reading ? writing skill has a big importance to solve this universal literacy problem. Reading ? Writing education is not only considered as an aim but also should be seen as a way of person?s preparing himself / herself to his / her social, economical, citizenship duties and roles. Besides the teacher, the family should strive for a permanent reading ? writing education. Children can be grown up as good literate people by this way. This search aims to find the effects of sound-basic reading ? writing education, which was firstly carried out in 2005 ? 2006 educational year, on families? responsibilities and their children?s successes in first reading ? writing education. Sample consists of 704 first grade primary educations students? guardians and 115 primary education teachers . In direction of the search?s aim a questionnaire which consists of seven questions was applied to both of the groups for gathering the data. It is possible to summarine the results of the research like this 1. Inner intensity the families' which are lived all individuals a psychological beloved inside to your process must be done 2. Taking into account different socio-economic level prepares for its training programs for families to positive results engagement. 3. Training for themselves and to develop opportunities for mothers and fathers give it must be ensured. 4. Boys movie a theatre and a library outer is to education environments she must be direct much.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim ve öğretim, Education and training

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şerefli, Ö. (2008). İlkokuma ve yazma öğretiminde ailenin rolü üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.