Sızmahöyük ve Tanrıça Zizimene kültü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tarihin en eski dönemlerinden beri pek çok medeniyetin yerleşimine tanık olan Orta Anadolu coğrafyasının arkeolojik bağlamda derinlemesine incelenmesi gereken merkezlerinden birisi de Sızma Höyüğü'dür. Bugüne kadar bu höyükte bilimsel açıdan yeterli çalışma yapılmamış olsa da şu ana kadar gün yüzüne çıkmış olan belge ve bulgular burasının önemli bir merkez olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmamızda Anadoluda'ki neolotik yerleşimlerden biri olan Sızmahöyüğü çeşitli yönleriyle ele aldık. Çalışmamızın amacı bugüne kadar elde edilen verilerden hareketle Sızmanın tarihsel sürecini değerlendirmek ve gün yüzüne çıkmış eserlerini inceleyerek kronolojik sonuçlara varmak, diğer taraftan Zizimene ana tanrıça kültünün burada varlığına işaret eden bilgi ve belgeleri değerlendirerek bu konuda yoruma ulaşmaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada Yüzey araştırmasından başlanarak müze araştırmasına kadar devam eden bir süreç izlenmiştir.
Middle East Anatolia Geography has witnessed may civilization settlements since the oldest times.Archeologically Sızma Tumulus is one of the centers that must be investigated deeply Even though enough work had not been done in this tumulus sclentifically till today,documents and findings that became clear till this time indicate tahat here is a significant center.In our Project,we took up Sızmatumulus,that one of neolotic settlements in Anatolia,from several aspects The aim of our Project is to evaluate Sızma?s historical process with the help of datums,gotten till today and to get a chronological concıusions by investigating the Works,having become clear.From other side to attain on idea about this subject by evaluating the documents an in formation that point out the presence of Zizimene mother Goddess Cult. Inthe way of this work,this process tahat starts from a surface investigattion and continue with a museum investıgation has been followed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sızmahöyük, Tanrıça Zizimene, Goddes Zizimene

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özdemir, S. (2008). Sızmahöyük ve Tanrıça Zizimene kültü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.