Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, asetonun Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae) erginlerine fumigant etkisini belirlemek için altı doz (10, 20, 30, 40, 50 ve 60 ?l/l hava), üç havaya buharlaştırma süresi (0, 20 ve 40 saniye) ve üç uygulama süresi (24, 48 ve 72 saat), 282C sıcaklık ve %655 hava nemi koşullarında araştırılmıştır. Aseton buharının toksik etkisi havaya buharlaştırma süresi arttıkça azalmış, en yüksek ölüm oranları 0 sn havaya buharlaştırma süresinde gözlenmiştir. Aseton buharına maruz bırakma süresi arttıkça ölüm oranları da artmakla birlikte 72 saatteki sonuçlar 48 saattekine yakın bulunmuştur. Erginlerde %100 ölüme, 0 saniye havaya buharlaştırma süresi ve 48 saat aseton buharına maruz bırakma süresinde 40 ?l/l hava dozunda ulaşılmıştır.
In order to determine the fumigant effect of acetone to bean weevil [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] adults, six doses (10, 20, 30, 40, 50 and 60 μl/l air), three evaporation times (0, 20 and 40 sec) and three exposure times (24, 48 and 72 h) were investigated in condition of 28 ± 2°C and % 65 ± 5 Relative Humidity The fumigant toxicity of acetone was decreased by the length of evaporation period. The highest mortality rates were observed after the 0-sec evaporation time. The mortality rates increased with increasing exposure period, however the rates at the 72-h exposure period were close to those at the 48-h exposure period. A mortality of 100 % was first achieved with the dose of 40 μl/l air in 48-h and at an evaporation period of 0 sec.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyoloji

Kaynak

Türkiye Entomoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

33

Sayı

1

Künye