Türkiye kadastrosunda üçüncü boyut ihtiyacı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizde yıllardan beri devam eden kadastro çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Kullanılan sistem iki boyutludur. Arazinin üstünde veya altında bulunan objelerden mülkiyete konu olabilecek hak ve mükellefiyetler tam olarak belirlenememekte ve siciline kaydedilememektedir. Bu durum gittikçe değerlenen toprak ve hızla gelişen kentsel yaşamda sıkıntılara neden olmaktadır. Bu nedenle üç boyutlu kadastro ve üç boyutlu kadastroya duyulan ihtiyacı araştırmak gerekmektedir. Mevcut kadastral yapı, uygulayıcı kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yasal mevzuat, üç boyutlu kadastro çeşitleri incelenmelidir. Dünya devletlerinde de araştırılan bu konu ülkemizde de akademik olarak araştırılmaktadır. Bir coğrafi bilgi sistemi mantığı ile hareket edilerek parsel bazlı olarak sistem hazırlanmalı ve uygulamaya geçilmelidir. Üç boyutlu kadastronun tam olarak oluşturulamaması mevcut coğrafi bilgi sistemlerinde üç boyutlu sonuçlar elde edilmesini engellemektedir. Hazırlanan bu çalışmada, Kapadokya bölgesindeki doğal yapının getirmiş olduğu kayadan oyma odalar, altından yol geçen binalar, enerji nakil hatları vb. objelerden hareketle üç boyutlu kadastro yapılmasına duyulan ihtiyaç belirtilmiştir. Arazi üzerinde araştırma yapılarak bulunan bu objeler resimlenmiş ve kadastral durumlarına ulaşılmıştır. Oluşturulan sistem tasarımı ise tamamen görsel olarak hazırlanmıştır. Mevcut yasal mevzuat ve uygulayıcı kurum da incelenmiştir.
The cadastral surveys that have been in progress in our country for several years are about to be complete. The system in use is two-dimensional. For objects below or above the land, the rights and obligations subject to proprietorship can?t be clearly determined and are unable to be recorded on the registry. This situation conceives many problems with the increasing value of land and rapid development in urban life. This requires the authorities to examine three dimensional cadastre and the need for it. The current cadastral structure, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü which is the operating establishment, legal regulations, types of three dimensional cadastre should be analyzed. This subject is being researched academically in our country as well as other world states. It is a must to proceed with geographical information and a parcel basis system. The absence of a complete three dimensional cadastral system prevents current geographical information systems to obtain three dimensional results. In this study, the emphasize is on the need to prepare a three dimensional cadastral system through the analyze of graved rooms in the natural structure of Kapadokya area, roads that go below the buildings, energy transfer lines etc. The objects were illustrated and a cadastral condition was reached through a research of the land. The system design created was prepared in a complete visual way. The current legal regulation and the operating establishment was also studied.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadastro, CBS, Kapadokya, Cadastre, GIS, Cappadocia

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sefa, Ö. (2009). Türkiye kadastrosunda üçüncü boyut ihtiyacı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.