Çoklu etmen sistemleri kullanılarak enerji nakil hattı güzergâh optimizasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde hızla artan elektrik enerjisi ihtiyacıyla birlikte enerji nakil hattı güzergâhlarının belirlenmesine verilen önem de artmaktadır. Amaçlanan, güzergah seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler göz önüne alınarak daha az maliyetli ve optimum yolun bulunmasıdır. Bu çalışmada coğrafi bilgi sistemleri tabanlı enerji nakil hattı güzergâh optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Dağıtık Yapay Zekânın bir alt dalı olan Çoklu Etmen Sistemleri (ÇES) kullanılarak gerçekleştirilen bu optimizasyonda enerji nakil hattı güzergâhını etkileyen kriterler tek tek incelenmiştir. Uygulama Selçuk Üniversitesi Kampüs alanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle kampüs alanının söz konusu kriterleri içeren sayısal haritası oluşturulmuştur. Matlab ortamında, Çoklu Etmen Sistemlerinin Q-Öğrenme Algoritması kullanılarak optimum güzergah tespit edilmiştir.
Due to increasing electrical energy requirement the consideration of route determination is becoming important. The aim of this project is to find optimum result considering its important criteria. In this work, Geographic Information System (GIS) based electrical energy transmission route optimization had been performed. In this optimization, using Multiagent Systems which is subdirectory of Distributed Artificial Intelligence the criteria affecting electrical energy transmission line had been severally analyzed. The application had been actualized on the Selcuk University Campus Area. Therefore the digital map of the campus area particularly had been composed containing of relevant criteria. Using Q- learning Algorithm of Multiagent System the optimum route had been determined. Matlab is used as software development tool.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Jeodezi ve fotogrametri, Geodesy and photogrammetry, Enerji Nakil Hattı Güzergâhı, Electrical Transmission Line

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demircan, S. (2009). Çoklu etmen sistemleri kullanılarak enerji nakil hattı güzergâh optimizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.