İhracat Yapan KOBİ’lerin İnsan Sermayesi, Örgütsel Sermaye, Dışsal Sermaye İle İhracat Performansı İtibariyle Gruplandırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, ihracat yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracat performansı, insan sermeyesi, örgütsel sermaye ve bakımından benzerlik gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu çalışmada veri ve bilgi toplayabilmek amacıyla posta ile anket yönteminden faydalanılmıştır. Anket formu oluşturulmadan önce konu ile ilgili gerekli literatür taraması yapılmış ve ihracat yapan KOBİ yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Anket formuna son şekli verilmeden önce, ihracat yapan 20 küçük ve orta boy işletme ile pilot bir araştırma yapılmıştır. Örnek büyüklüğü 245 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma hipotezini test edebilmek amacıyla hiyerarşik olmayan kümeleme analizi kullanılmıştır. Uygulanan analiz sonucunda ihracat yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracat performansı, insan sermayesi, örgütsel sermaye ve dışsal sermaye itibariyle benzer üç alt kümeden oluştukları belirlenmiştir.
This study aims to determine whether the SMEs show similarities in terms of their export performance, human capital and organizational capital or not. In this study, in order to collect data, questionnaire by mail was used. Before the questionnaire was formed, a detailed literature review was done and in addition interviews with the managers of the SMEs that make export were conducted. The questionnaire was pre-tested on 20 SMEs. Through the application of the questionnaire 245 useful questionnaires were collected. Non- hiererchical cluster analysis was used to test the research hypothesis. As a result, it was found that the SMEs could be grouped under three similar clusters that were export performance, human capital and organizational/external capital.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İhracat performansı, KOBİ, Kümeleme analizi, Export performance, SMEs, cluster analysis

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Yücel, İ., Yeniçeri, H., (2008). İhracat Yapan KOBİ’lerin İnsan Sermayesi, Örgütsel Sermaye, Dışsal Sermaye İle İhracat Performansı İtibariyle Gruplandırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 707-719.