Elektrik dipol geçişler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-07-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Bor, Karbon ve bir kez iyonlaşmış Oksijende elektrik dipol osilatör şiddetleri ve Berilyum atomunda elektrik dipol geçiş olasılıkları en zayıf bağlı elektron potansiyel model teori (WBEPMT) kullanılarak hesaplanmıştır. Seviyelere ait yarıçapların beklenen değerlerinin belirlenmesinde sayısal Coulomb yaklaşımı (NCA) ve nümerik non-relativistik Hartree-Fock (NRHF) dalga fonksiyonları kullanılmıştır. Gerekli enerji değerleri, literatürdeki deneysel enerji verilerinden alınmıştır. Tüm hesaplamalar hem ince yapı hem de multiplet seviyeler için yapılmıştır. Hesaplanan sonuçlar, literatürle karşılaştırılmış ve iyi bir uyum elde edilmiştir.
In this study, electric dipole oscillator strengths for Boron atom, Carbon atom and singly ionized oxygen and electric dipole transition probabilities for Beryllium atom have been calculated using the Weakest Bound Electron Potential Model Theory (WBEPMT). Numerical Coulomb Approximation (NCA) and Numeric non-relativistic Hartree-Fock (NRHF) wave functions have been employed in the determination of the expectation values of radii belong to levels. Required energy values are taken from experimental energy data in the literature. All calculations have been done for both individual and multiplet levels. The results calculated have been compared with literature and a good agreement has been obtained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

En zayıf bağlı elektron potansiyel model teori, Elektrik dipol geçiş olasılığı, Osilatör şiddeti, Weakest bound electron potential model theory, Electric dipole transitions, Transition probability, Oscillator strength, Geçiş olasılığı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tekeli, G. (2009). Elektrik dipol geçişler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.