Türkiye'de bireysel bankacılığın katılım bankalarındaki gelişimi ve bir katılım bankası uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan hukuki düzenlemeler, küreselleşme ve artan rekabet ortamı her alanda olduğu gibi bankacılık sektöründe de modern pazarlama anlayışının yer bulmasına neden olmuştur. Bireysel Bankacılık ise bankaların diğer faaliyetleri içerisinde ayrı bir önem kazanmıştır. Katılım bankaları, mali sektörde bir yenilik olarak, faiz endişesi nedeniyle klasik bankalara gitmeyen fonları ekonomiye kazandırmak ve tasarruf sahiplerinin fonlarını güvenle saklamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Katılım bankaları bireysel bankacılıkta henüz tam olarak kendilerini gösterememiş ve mevduat toplamadan öteye geçememişlerdir, Bireysel bankacılıktaki bu zafiyetleri sonucu yakın gelecekte bütün ödeme kanallarında saf dışı kalmalarına ve kurumsal müşterileri bile kaybetmelerine neden olabilir. Bu çalışmada bankacılığın geçmişten günümüze gelişimi ele alınmış, Türk bankalarının gelişimi üzerinde durulmuş ve Bireysel Bankacılık ürünleri tanıtılıp, Katılım Bankalarındaki bireysel bankacılığın yeri ve önemi üzerine inceleme yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgularla, Katılım bankalarının, iç ve dış müşteri memnuniyetinde; kendi karlılık ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmede, bireysel bankacılığın öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
The legal arrangements that have resulted from economic developments, globalization and an environment of increased competition, have brought about modern marketing mentalities in the banking sector as well as in every other sector. Retail Banking has come into prominence amongst other activities in banks. Participation banks, as a newly founded area in the financial sector, have been created to bring reserves into the economy, which are not going to classical banks because of interest related worries. Their purpose is to save account owners? reserves securely and to enable a better use of reserved money. Participation banks haven?t been able to reveal themselves fully yet, and haven?t gone beyond the collection of reserves. The weakness of retail banking may put them out of action in payment tolls and may even lead them to lose their corporate customers. In this article, the development of banking from past to present has been discussed, Turkish Banks? development has been emphasized, Retail Banking products have been introduced, and research has been done about the importance of retail banking in Participation Banks. By underlining the importance of Retail Banking in Participation Banks?, internal and external customer satisfaction, self profitability and realization of growing targets have also been targeted.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bankacılık, Banking, Bankalar, Banks, Bireysel bankacılık, Retail banking, Katılım bankacılığı, Participation banking

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aladağ, A. S. (2010). Türkiye'de bireysel bankacılığın katılım bankalarındaki gelişimi ve bir katılım bankası uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.