Örgüt kültürü içinde cinsiyet ayrımcılığı algılamasının kadın kariyeri üzerine etkileri: Kavramsal ve uygulamalı bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde insan, daha önceki zamanlarda hiç olmadığı kadar önemli bir konumdadır. Çünkü günümüzün vazgeçilmez kavramları olan rekabet, değişim, teknolojik gelişim gibi olgulara tepki verebilmenin kaynağıdır. Bu ortamda başarı sağlayabilmek de etkin bilgi, beceri ve yetenek düzeylerine sahip bireylerin bir araya gelip oluşturdukları örgütlerin çalışmasıyla mümkündür. Çalışmanın sonucunda kariyer beklentisi tüm örgütlerde ortak beklentidir. Bu beklentilerine ulaşabilmek için hem kadın hem erkek çalışanlar yoğun çaba sarf etmekte, ancak örgütlerin sahip olduğu kültür kimi zaman bu eşitcil çabaya izin vermemektedir. Bunun nedeni de çoğu araştırmanın gösterdiği gibi tipik bir işyerinin erkek egemen olmasına bağlanmaktadır. Kadın çalışanların her zaman birden daha fazla rol üstlenmesi, onları iş yerlerinde diğer rollerinden soyutlayamamakta, bu da kariyerlerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu zaman zaman daha az maaş kimi zaman daha az kariyer, kimi zaman önüne geçemedikleri bir engellenme anlamına gelmektedir. Günümüzde cam tavan vardır ve bu cam tavanı kırabilen kadın çalışan sayısı da beklenilen rakamların çok altındadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde örgüt kültürü kavramı üzerinde durulacak, daha sonra kariyer kavramına her yönüyle değinilecek ve üçüncü bölümünde örgüt kültürü içinde cinsiyet ayrımcılığına ilişkin teorik çalışmaya yer verilecektir. Son bölümün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir firmadaki çalışanların, örgüt kültürü içinde cinsiyet ayrımcılığına ilişkin tutumları nitel bir yaklaşımla analiz edilecektir
Today, human beings are in a more prominent position than ever before, because of their ability to react to the forces of competition, change and technological improvement. Success in today?s environment is possible through the efficient operation of organizations formed by knowledgeable and able individuals. The expectation of obtaining a better career through hard work is a common goal among all individuals, regardless of whether the individual is a man or a woman. However, the culture of some organizations does not allow this expectation to be realized in an egalitarian way due to the male dominant nature of many workplaces. The many roles played by a woman in her life sometimes conflict with the demands of the workplace, thus negatively affecting her career. This often results in a relatively low salary or a stalled career. Today it is widely accepted that there is glass ceiling and the number of women who penetrate this glass ceiling is minimal. The study is organized into four sections. The first section defines the culture of organizations. The second section describes every aspect of careers. The third section delves into theories regarding gender discrimination within the culture of organizations. The last section surveys the employees of a U.S. firm about their thinking on gender discrimination.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme, Business Administration, Örgüt kültürü, Organizational culture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tanyeli, Ç. (2008). Örgüt kültürü içinde cinsiyet ayrımcılığı algılamasının kadın kariyeri üzerine etkileri: Kavramsal ve uygulamalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.