Farklı sulama aralıklarında sulamanın şeker pancarının verim ve kalitesi üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü arazisinde 2006 ve 2007 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada, sık aralıklarda( 5 ve 10 günde bir) ve geniş aralıklarda( 15 ve 20 günde bir) sulamanın şeker pancarının kök ve şeker verimine etkisi araştırılmıştır. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma sonucunda en yüksek kök verimi her iki yılda da 5 günde bir sulanan ve su ihtiyacının tam karşılandığı konudan elde edilmiş olup, hektara verim 67732 kg olarak gerçekleşmiştir. Yine, beyaz şeker verimi her iki yılda da sık sulanan(sulama aralığı 5 gün) konudan, 10205 kg olarak elde edilmiştir. Sulama suyunun en randımanlı kullanıldığı konu, kök bazında, 20 günde bir sulanan konu olup, sulama suyu kullanım randımanı 72.85 kgha-1mm-1 olarak gerçekleşmiştir.
This study was conducted in experiment fields of Konya Soil and Water Resources Research Institute at 2006 and 20067 years. In this study, sugarbeet was irrigated in 4-different irrigation intervals. The study was conducted at randomized block with three replacement. As a result of the study, highest root yield was obtained to be 67732 kg/ha from frequent irrigated treatment(irrigation interval= 5 day) in both years. Highest white sugar yield was obtained as 10205 kg/ha from frequent irrigated treatment(irrigation interval= 5 day) for both years. According to results obtained from this study, it was determined that irrigation water use efficient is highest at 20-day irrigation intervals with value of 72.85 kgha-1mm-1.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şeker pancarı, Sulama aralığı, Kök ve şeker verimi, Su kullanım randımanı, Sugar beet, Irrigation interval, Root and sugar yield, Water use efficient, Tarım, Agriculture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Poçan, M. (2008). Farklı sulama aralıklarında sulamanın şeker pancarının verim ve kalitesi üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.