Karamanlıca zarf-fiil eklerinden örnekler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

tiyanlardı. Özellikle Anadolu'da (Karaman, Konya, Kayseri, Isparta, Burdur, Aydın ve Karadeniz vb.), İstanbul, Suriye ve Balkanlar'da yaşadılar. Karamanlılar aslında 11. yüzyılda Anadolu'da, özellikle Toros dağlarına Bizans tarafından yerleştirilen askerlerdi. Bunlar Bizans ordusunda paralı asker olan Türk (özellikle Peçenek ve Kuman Türkleri) boyları idi. Daha sonra Ortodoks Hristiyan nancını benimsediler. Şu anda çoğu 1923'teki nüfus mübadelesinden beri Yunanistan'da yaşamaktadır. Bu çalışmada Karamanlıcadaki bazı zarf-fiil ekleri incelenmiştir. Bu zarf-fiil ekleri şunlardır: -A, - I, -Ip, -ArAk/-ArAkdAn, -InCA, -Ali, iken/-ken, -r ikenden, -dlkçA, -dlkDA, -dlğlndA, -dlklA(y)ln, - dlğlnA, -dlğl birle/birilen/birinen, -dlkdAn sonra, -mAdA, -mAynAn/-mAylAn/-mAylNmA ile/-mAsl ile/-rnAyIIAn/-mAy)IA, - mAslnA, -mAcA, -mAdAn, -mAklA, mAıdAn ewel(isi}, -dl+ise, -mAkslz, -(y)Işln, -AcAk, -AndAn.
Caramanians were Orthodox Christlan in Anatolia. They used to both speak Turkish and use Greek alphabet in their texts. They particularly lived in Anatolia, for instance; in Karaman, Konya, Kayseri, Isparta, Burdur, Aydın, -Slack Sea area. In addition, lstanbul, Syria and the Balkans ete. Although they were Turkish (particularly Pechenek, Kuman Turks), they were managed by Byzantion as paid soldiers in Anatolian area in 11. century, espacially in the Toros Mountainş and after that time, they began to adopt Orthodox Christian. Now, They have lived in Greece since the population replacement in 1923. in this study, we concemed on some of gerundlums in Caramanian language. This gerundiums are: -A, -1, -lp, -ArAk/-ArAkdAn -lnCA, - Ali, iken/-ken, -r ikenden, -dlkçA, -dlkDA, - · dlğlndA, -dil<lA(y)In, dlğlnA, -dlğl birle/birilen/birinen, -dlkdAn sonra, -mAdA, -mAynAn/- mAylAn/-mAy!NmA ile/-mAsI ile/-mAyIIAn/-mAyllA, -mAslnA, -mAcA, -mAdAn, -mAklA, - mAıdAn ewel(isi), -dl+ise, -mAksiz, -(y)Işln, -AcAk, -AndAn.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/429

Anahtar Kelimeler

Türk dili, Zarf-fiil ekleri, Ortodoks Türkler, İspat-ı Mesihiye, Karamanlıca, Turkish, Gerundiums, Orthodox Turks, Caramanian language

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kahya, H. (2008). Karamanlıca zarf-fiil eklerinden örnekler. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (19), 131-152.