4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre memur yargılaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kamu hizmetini ifa eden kamu görevlilerinin, asli görevleri olan kamu hizmetini devlet adına yerine getirirken, baskılardan, asılsız ve yıpratıcı ihbar ve şikayetlerden korunması, görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri hukuk devletinin gereğidir. Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri kamusal yetki ve usuller kullanmak suretiyle ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu görevler sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan doğruya ceza kovuşturmasına tabi tutulmaları, kamu hizmetinin işleyişinde aksamalara yol açabilir. Kamu yönetimini zaafa uğratmadan, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri iddia olunan suçlarda yargılama aşamasına geçilmeden yapılacak soruşturmanın basit, etkili ve süratli biçimde işlemesini sağlamak ve suçların cezasız kalmasını engellemek amacıyla, ?4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun? yürürlüğe girmiş ve bu Yasa ile memurların yargılanmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu inceleme sırasında, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun sistematiği, konu ile ilgili mevzuatımızda yer alan düzenlemeler ve doktrindeki görüşlere yer verilirken, konuyla ilgili güncel kaynakların yanında, günümüzdeki uygulamalar güncel yargı kararları ile incelenirken, konunun daha iyi anlaşılması ve konu bütünlüğünün bozulmaması için bu kararların büyük çoğunluğu detaylı olarak aktarılacaktır.
Protection of the public officials discharging their public duties from baseless and wrarisame charges and ensuring that they can acquit themselves of their duties are the main functions of a state governed by the rule of law. The public officials and the other public servants, who are discharging their primary and permenant duties required by public services executed as per government?s or other public corporation?s administrative principals by using public benefits and procedures , to be subject to a penal projecution , can cause interruptions and disfunctions in the public service process. In order to achieve the simplicity, effectiveness and urgency of the investigations prior to the jurisdictions of crimes, pretended to be committed as a part of civil servants `and/or other public officials? duties, without weakening the public administration, and to prevent the crimes to go unpunished, `Law No: 4483 on the Jurisdiction of Civil Establishment and Other Public Servants? has been inured, the jurisdiction of civil establishment has been legally rearranged. In this study, further information about the systematic of Law No: 4483 on the Jurisdiction of Civil Establishment and Other Public Servants, arrangements of the applicable legislation, and the doctrinaire opinions are mentioned. The current applications are analysed with up to date jurisdictional decisions, and for the sake of integrity and simplicity of the subject matter, the major part of these decisions are mentioned in detail.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamu yönetimi, Public administration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldırım, A. H. (2008). 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre memur yargılaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.