Samsun Mevlevîhânesi (Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi'deki belgelere göre)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

16. yüzyılın ikinci yarısında varlığı teşekkül eden Samsun Mevlevîhânesi, bir zâviye niteliğinde olup ismine en eski 1576 yıllarına ait tahrir defterlerinden ulaşılabilmiştir. Karadeniz sahilinde varlığı tek olduğu anlaşılan Mevlevîhâne'nin eskiden Musallâ Mevkii diye bilinen, bugün Samsun- Çarşamba yolu üzerinde ve Hükûmet Konağı yakınlarında, Mevlevîhâne Caddesi civarında olduğu tespit edilmiştir. Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi'ndeki 36, 51, 86 ve 87 nolu zarflarda yer alan 1911-12 yılları Postnişin Hasip Dede dönemine ait kayıtlardan Samsun Mevlevîhânesi ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Buna göre Mevlevîhâne'nin yeri, inşaatı, tamiri, Mevlevîhâne Vakfı ve gelir- gider kayıtları, Mevlevîhâne'deki demirbaş eşya listesi ve Mevlevîhâne'de görevli postnişinler başta olmak üzere diğer görevliler tesbit edilmiş olup bunların icra ettiği faaliyetlere de yer verilmiştir. Postnişin Hasip Dede'nin Mevlevîhâne'nin yeniden inşası için hazırlamış olduğu plan ve proje doğrultusunda Mevlevîhâne'nin mimarisi ile ilgili pek çok detaya ulaşmak da mümkün olmuştur. Ancak son dönemin en iyi çözümlemelerinden olan Mevlevîhâne'nin tüm teşkilatı muhteviyâtı kaydedilmeden yok olmuştur.
Samsun Mevlevîhânesi, which was formed in second half years in 16. century, is an angle quality and you you can Access its name from the oldest writing down books which were belong to 1576 years. Mevlevîhâne , wich was understood as the only on in Black Sea coast , is determined in Mevlevîhâne Avenue surrounding which on Samsun ?Çarşamba way and nears of government house today and wich was known as Musalla in past . İnformation is attained from regisrations, wich are belong to sheikh Hasip Grandfather term wich is betımeen in 1911 and 1912 years in envelopes in number 36, 51, 86 and 87 in Konya Mevlânâ Museum Archives . According to this Mevlevîhâne?s place , construction , repairing , Mevlevîhâne Waaf and income ?outgoings registrations, iron goods list in Mevlevîhâne and as the first responsible sheikhs and other officials , who were in duty in Mevlevîhâne , are determined and activities , which were carried out by them , are mentioned. Accessing to a lot of details about Mevlevîhâne?s architecture is possible by the help of sheikh Hasip Grandfather?s scheme and project wich were prepared to repair the Mevlevîhâne again. But Mevlevîhâne?s whole organization content, wich is the best analiysis of the most recent term, dissappeared withoutregistering.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arşivler, Archives, Belgeler, Documents, Mevlevihaneler, Hous of Mevlevis, Mevlevilik, Mawlawiyya

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Toprak, G. (2010). Samsun Mevlevîhânesi (Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi'deki belgelere göre). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.