Gıda sektöründe istatistiksel kalite kontrol grafiklerinin bir uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kalite kontrol grafikleri süreç kontrolü ve iyileştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. İşletmelerdeki ürünlerin kalite düzeylerinin araştırılması ve kalite değişimlerinin belirlenmesi için istatistiksel kalite kontrol (İKK) tekniklerinden yararlanılmaktadır. İKK tekniklerinden en etkili ve en yaygın olanlarından biri kontrol grafikleridir. Bu çalışmanın amacı İKK tekniklerinden kontrol grafiklerini tanıtmak ve Muğla ilinde bulunan zeytinyağı fabrikası üzerine uygulamasını yapmaktır. Bu amaca yönelik olarak kalite kontrol grafiklerinin temelini oluşturan Shewhart kontrol grafikleri kullanılmıştır. Zeytinyağı işletmesinde üretilen zeytinyağında kalite göstergesi olarak kabul edilen asit başına fire oranındaki (ABFO) değişim incelenmiş ve kontrol altında olup olmadığı Shewhart türü X ? s kontrol grafiği ile araştırılmıştır.
It is important that control and improvement of process is executed by quality control charts. Techniques of statistical quality control are essential tools in order to investigate quality levels and determine alternation of quality in which products are on corporation. One of the most effective and common of statistical quality control techniques is control charts. The aim of this study is to introduce the control graphics from the statistical quality control tecniques and to do an application for an olive oil factory in Muğla. The Shewhart quality control graphics which are the bases of quality control graphics have been examined to realise this aim. The variation of loss per acid which is expected as a quality indicator for the olive oil that is produced by corporation of olive oil has been examined and investigated whether under control or not by the X -s graphic.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kalite, Quality, İstatistiksel kalite kontrol, Shewhart kontrol grafikleri, Statistical quality control, Shewhart control graphics

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

16

Künye

Pekmezci, A. (2009). Gıda sektöründe istatistiksel kalite kontrol grafiklerinin bir uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 131-141.