Osmanlı'dan Cumhuriyet'e seçkinler yapısı ve seçkinci dönüşüm

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Seçkinler Yapısı ve Seçkinci Dönüşüm konusu işlenmiştir. Bu çalışma, genel olarak seçkinler ve seçkinciliği açıklayarak, Türkiye'deki siyasal, sosyal ve ekonomik alanlardaki değişimi, Türkiye'deki seçkin sınıfların uzun tarihsel arka planını da dikkate alarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Bunun içinde öncelikle Osmanlı'nın kuruluş, yükseliş dönemlerini ve sonrasında, Osmanlı'da başlayan modernleşme süreciyle seçkinlerin devlet ile olan ilişkisini irdelemektedir. Ayrıca tarihsel bir süreklilik içinde Osmanlı son döneminden başlayarak Cumhuriyet ile varlığını devam ettiren seçkinlerin, seçkinci bir yapıya dönüşmeleriyle toplumsal ve siyasal alanda oynadıkları rollere ilişkin geniş değerlendirmeler de içermektedir. Daha sonra günümüz Türkiye'sinde siyasal, sosyal ve ekonomik alanda önemli konumlara yükselen yeni seçkinlerin sosyolojik ve siyasal kökenleri üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak hazırladığımız tezimizde, kaynak taraması ve teorik anlatım yöntemi kullanılmıştır. Kitaplar, makaleler, tezler, dergiler, yapılan araştırmalar, gazete yazıları ve internet siteleri ile kullanılan kaynaklar çerçevesinde Türkiye'deki seçkinci yapının tarihsel gelişimi konusunda düşünsel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Genel olarak bu çalışma Türkiye'de siyasal iktidarın nasıl şekillendiği, ürettiği politikaların arka planındaki sınıfsal kaygıların, seçkinci çatışmaların ve seçkinci yapıdaki çıkarların ne derece belirleyici olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran kadronun amacı, en azından dönemin aydınları tarafından dile getirildiği şekliyle sınıfsız ve imtiyazsız toplumsal yapı oluşturarak bir devlet kurmaktı; ancak bu seçkinci yapının siyasal ve toplumsal olarak uyguladığı politikalar, korporatist bir toplum tasarımını mümkün kılmayacak kadar seçkinciliğe dönüştü. Bu tez tam da bu seçkinciliğin somutlaştığı noktada değişen, dönüşen aktörleri ve kurumları, tarihsel bağlam içinde ele alan bir çalışma niteliği taşımaktadır.
In this post graduate thesis Sutructure of the Elite and elite alternation from The Otoman to Repuclic was studied. This study, by explaining elite and being elitist tries to evaluate alternation in political social and economical fields within considering long historical background of the elite in Turkey. For this reason it deals with Ottoman?s construction, rising and after that the relation of the elite with state. It also ıncludes a large evaluation about transformation of the elite beginning from the last period of Otoman Empire to republic and social and political roles they take. After that it points out sociological and political origins of the new elite which have promoted to important posts in political, social and economical fields. In our theoretically prepared thesis source research and theoretic method is usedIn the thesis an ideal frame about the historical development was tried to form under the frame of books essays, thesis, made researchs, paper writings and websites. Generally the thesis tries to state how political government was structured in Turkey, how produced class anxieties were defining in the elitist struggleand benefits of the elit structure. The aim of the staff constructed Turkish Republic was to establish a state by classless society at least according to the speech of intellectuals of the period however political and social policies that this structure applied have become elite that disables corporatist society. The thesis takes the qualificaiton that studies actors and institutes which elitism has made concrete from historical perspective.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Değişim, Change, Dönüşüm, Transformation, Ekonomik değişme, Economic change, Modernleşme, Modernization

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kahriman, A. (2009). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e seçkinler yapısı ve seçkinci dönüşüm. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.