Dîvânü Lugâti’t-Türk’teki Oğuzca kelimelerin Dede Korkut Hikâyelerindeki durumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Oğuz Türkçesinin tarihini takip edebilmek ancak 13. yüzyılın başına kadar mümkün olabilmektedir. 13. yüzyıl öncesinde ise elimizde yeterince kaynak yoktur; fakat Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lugâti’t-Türk adlı eseri bu konuda bize açık bilgiler vermektedir. Ayrıca 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut hikâyeleri de Oğuzun el kitabı olarak adlandırılmaktadır. Bu hikâyeler daha önce de sözlü edebiyat ürünü olarak varlığını devam ettirmiştir. Biz de bu çalışmamızda Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca olarak belirtilen kelimelerin Dede Korkut hikâyelerindeki durumlarını göstereceğiz.
Following to past of Oghuz literary is possible just about beginning of 13. century. We haven’t got enough source before 13. century. But work of Kâşgarlı Mahmud which is called Dîvânü Lugâti’t-Türk give us clean information in this subject. On the other hand Dede Korkut Stories (Dede Korkut Hikâyeleri) is designated by being fundamental book of Oghuz which was presumed that it was written in 15. century. But this stories had been came into being in oral literary before hand. In this study, we will display state of words which are specified in Dîvânü Lugâti’t-Türk into the Dede Korkut Stories.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/426

Anahtar Kelimeler

Dîvânü Lugâti’t-Türk, Dede Korkut hikâyeleri, Oğuzca kelimeler, Eski Oğuzca, Dede Korkut stories, Oghuz words, Old Oghuz

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldız, M., Ölker, G. (2009). Dîvânü Lugâti’t-Türk’teki Oğuzca kelimelerin Dede Korkut Hikâyelerindeki durumu. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 1-19.