The effects of epics on intercultural awareness

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, yabancı dil öğrenim sürecinde öğrencilerin kültürler arası bilinci üzerinde destanların etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda biri 21, diğeri 19 öğrenci içeren iki sınıfta yapıldı. 21 kişilik deney grubuna belirlenen 2 İngilizce ve 2 Türkçe destan okutuldu ve gerekli alıştırmalar yapıldı. 19 kişilik kontrol grubunda konumuzla ilgili özel bir çalışma yapılmadı. Kültürel bilgiler, ders kitabında verildiği kadarıyla öğrencilere aktarıldı. Her iki gruba da ön test ve son-test olacak şekilde bir anket uygulandı. Bu, öğrencilerin yabancı kültüre karşı tutumlarıyla ilgili 3 açık uçlu sorudan oluşan bir anketti. Sonuçlar, üzerinde çalışılan öğrenci grupları arasında destanların kültürler arası bilinç konusunda etkili olduğunu göstermiştir.
This study was conducted in two prep classes including 21 and 19 students at SOFL, Selcuk University to determine whether using epics was beneficial for intercultural awareness of second language learners during the foreign language learning process. The experimental group including 21 students was taught two English and two Turkish epics and related activities were done. The control group consisted of 19 students and no specific study for intercultural awareness was done. The students in that group got the cultural information from the course book. Both groups were given a questionnaire as a pre-test and a post-test. It consisted of three open-ended questions related to the attitudes of students towards the target culture. The results showed significant difference in the mean gains of the samples. Teaching epics proved to be effective on students? intercultural awareness.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Destanlar, Epics, kültürlerarası bililnç, Intercultural awareness

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bahçe, N. (2008). The effects of epics on intercultural awareness. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.