Gümüş nanopartikül sentezi ve karaterizasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezde, ark deşarj yöntemiyle gümüş nanopartiküller sentezlenmiştir. Sentezlenen gümüş nanopartiküller dört farklı yolla sentezlenmiştir. Sentezleme çalışmaları de-iyonize su ve sıvı azot içerisinde yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, gümüş ile grafit tozu karıştırılarak ortak bir nanopartikül yapısı elde edilmiştir. Sentezlenen malzemelerin karakterizasyonu transmisyon elektron mikroskobu (TEM), X-ışını kırınımı (XRD), görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi (UV-VIS), fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) ve parçacık boyutu analizleriyle yapılmıştır. Çalışma sonucunda saf gümüş çubuklarla yapılan deneylerden küresel gümüş nanopartiküller, grafit tozu ve katalizör kullanılan deneylerden de gümüş nanopartiküllerle ortak bir yapıda grafit nano partiküller sentezlenmiş ve karakterizasyonu yapılmıştır.
In this thesis, silver nanoparticles were synthesized by arc discharge method. Synthesized silver nanoparticles synthesized in four different ways.Synthesizing studies were made in de-ionize water and liquid nitrogen. In addition, this study, the silver powder is mixed with graphite, a common structure of nanoparticles was obtained. Synthesized materials characterization were made by transmission electron microscope (TEM), X-ray diffraction (XRD), ultraviolet-visible spectroscopy (UV-VIS), fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and particle size analysis. Operating as a result of experiments made of pure silver bars, silver spherical nanoparticles, graphite powder and the catalyst used in the experiments, the silver nanoparticles with graphite nanoparticles synthesized and made of characterization.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ark deşarj, De-iyonize su, Gümüş nanopartikül, Sıvı azot, Arc discharge, De-ionize water, Liquid nitrogen, Silver nanoparticle

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yer, M. (2012). Gümüş nanopartikül sentezi ve karaterizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.