Kadınhanı'nda para vakıfları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Osmanlı toplum hayatında vakıflar önemli bir yere sahipti. Osmanlı dönemindeki vakıf çeşitlerinden biri de para vakıflarıydı. Hayırsever kişiler, nakit paralarını, mescit cami gibi hayır eserleri ile bu kurumlardaki imam ve hatip gibi görevlilerin maaşlarına vakfetmişlerdir. Vakfedilen nakit paranın işletilmesinden elde edilen gelirler, vakfiye şartlarına uygun olarak mütevelli tarafindan hayır işlerine harcanmıştır. XIX. yüzyılda para vaki/Zamda artış meydana gelmiştir. Başkent İstanbul ve Anadolu'da birçok şehir ve kasabada da para vakıfları tesis edilmiştir. Kadınhanı'nda da Osmanlı toplumundaki genel teamüllere uygun olarak para vakıfları kurulmuştur. XIX. yüzyılda Kadınhanı, Saidili nahiyesinin merkezi olup bu nahiye Konya merkeze bağlıdır. Kadınhanı adli yönden Konya'ya bağlı olduğundan kurulan para vakıfları, Kon-ya Şer'iye Mahkemesinde tescil edilmiştir. Genel olarak kurulan para vakıflarının geliri, köy ve mahalledeki cami ve mescitlerin tamiri ile görevlilerine harcanmıştır. Bu araştırmada Konya Mahkemesinde tescil edilen Kadınhanı merkez ve bağlı köylerde tesis edilen para vakıfları Konya Şer'iye Sicilleri ışığında değerlendirilmiştir.
Foundations had an important place in the Ottoman society life. One of the foundation was monetary foundation in the Ottoman period. Philanthropic persons had consecrated their cash money to charity foundations like as mosque and masjids and the salary of imam and preacher on duty. Obtained incomes endowment cash money operated spent to charity by trustee according to the condition mentioned in the waqf. There had been an increase on the monetary foundations in XIX'th century. Monetary foundations were established in a lot of cities and towns in Istanbul and Anatolia. Monetary foundations were established in Kadınhanı according to general customary in Ottoman society too. Kadınhanı was the centre of township of Saidili which was connected to Konya. Waqfiya of monetary foundations were registered in Konya Religious Court because of Kadınhanı connected to Konya by judicial. The incomes of monetary foundations was spent to repairing of mosques and masjids, salary of deputy in this foundations. Monetary foundations which was established in the centre of Kadınhanı and it's villages, registered in Konya Religious Court was evaluated according to the Register of Konya Religious Court.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/640

Anahtar Kelimeler

Kadınhanı, Saidili Nahiyesi, Osmanlı Devleti, Para vakfı, Vakıflar, Ottoman Empire, Monetary foundation, Foundations

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarıköse, B. (2013). Kadınhanı'nda para vakıfları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 115-132.