Kur'an'da münafıkların özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Münafık, dıştan müslüman görünen içten içe ise inkarını ve inançsızlığını gizleyen ve bunu da bir yaşam biçimi haline getiren kişidir. Ancak inançsızlığını ve ikiyüzlülüğünü gizleme konusunda her zaman başarılı olamamaktadır. Çoğu zaman davranışlarında, konuşmalarında ve yaşantısında nifak belirtileri ortaya çıkmaktadır. Kur'an'ı Kerim münafıkların, davranış ve fiillerinden hareket ederek bizlere bilgiler vermekte ve bu konuda müminleri uyarmaktadır. Münafığın en belirgin vasfı karakterinin bozuk olmasıdır. Münafığın, dışı ile içi, inancı ile yaşantısı dili ile kalbi sürekli çatışma halindedir. Münafık, psikolojik olarak kişiliği bozulmuş, hiçbir ilkesi kalmamış, bunun neticesinde de kimliksiz bir hale gelmiştir. Netice olarak nifak, itikadî yönü olmakla birlikte en az onun kadar bir ahlak problemidir. Bu sebepledir ki her münafık kâfirdir; ama her kâfir münafık değildir.
The hypocrite is who participates in Islam due to different reasons, appears like a Muslim apparently and disguises his real believes. But he can?t accomplish always to secrete his denial and desbelief. Mostly, the signs of his hypocrisy come out and reveal him. The Qoran informs us and warns the muslims against hypocrites? behaviours and acts. Thus, Muslims will be able to defend themselves by using the informations which the Qoran gives. The most distinct property of hypocrites is the disorder in their characteristics. The hypocrite?s inside and outside, his belief and life, his tongue and heart are in a continuous conflict. The hypocrite?s personality has corrupted psychologically, become a person who has no principle. In the result he has become a characterless. Consequently the hypocrisy -beside its belif side- is an ethic problem. So all hypocrites are infidel, but all infidels aren?t hypocrite.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Münafık, Hypocrite, Kur'an-ı Kerim, Quran

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldırım, F. (2008). Kur'an'da münafıkların özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.